Energierapportage voor glastuinbouwbedrijven

De Vlaamse regering heeft het voorbije jaar verschillende nieuwe wetgevingen goedgekeurd voor bedrijven met een hoog energieverbruik. De kans bestaat dus dat je als glastuinbouwbedrijf verplicht bent om aan bepaalde voorwaarden te voldoen. We geven hier een overzicht van de huidige wetgeving, en geven je handvaten om je in orde te stellen met deze regelgeving.

Waaraan moet ik voldoen?

Er zijn 3 soorten rapporteringen. Welke nu voor jouw bedrijf van toepassing is, is onder andere afhankelijk van je energiegebruik.

Wat houdt rapportage in?

Wat is nu het verschil tussen een energieplan, -balans en -audit en welke engagementen worden van mij verwacht?

Aan de slag!

Nu je weet wat van jou verwacht wordt, kan je aan de slag! Boerenbond, Thomas More en SBB helpen je.

Energiebeheersovereenkomst of EBO

Naast de verplichte energiewetgeving kan je ook vrijwillig toetreden tot de Energiebeheersovereenkomst. Je verhoogt hiermee je engagement op vlak van energie-efficiëntie, en je krijgt meer rechtszekerheid in de plaats.

Webinar – versterkte energiewetgeving

Boerenbond organiseerde een webinar over de energiecrisis en de energierapportage. Bekijk hem hiernaast.

Meer info

Het Vlaams Energie- en klimaatagentschap bundelde alle info over de energiewetgeving op haar website zowel voor energie-intensieve bedrijven (finaal energiegebruik > 0.1 PJ), als voor niet energie-intensieve bedrijven (finaal energiegebruik < 0.1 PJ).