Wie is consulent en welk advies kan je verwachten?

Emma Van Steenweghen is consulent circulaire landbouw bij de afdeling Klimaat & Technologie van Boerenbond. Zij richt zich vooral op het stimuleren van innovatieve projecten binnen de Vlaamse landbouw. Hierbij is vooral praktische ondersteuning en begeleiding van boeren en landbouwbedrijven om circulaire landbouwpraktijken te implementeren en te innoveren heel belangrijk.

Enkele specifieke taken en verantwoordelijkheden:

  1. Projectidentificatie en -selectie: Identificeren van innovatieve projecten en praktijken in circulaire landbouw die relevant zijn voor de boeren in onze regio.
  2. Ondersteuning bij projectaanvragen: Boeren helpen bij het indienen van aanvragen voor financiering van innovatieve projecten en subsidies die gericht zijn op het bevorderen van circulaire landbouwpraktijken.
  3. Technische begeleiding: Boeren voorzien van technisch advies over nieuwe technologieën, benaderingen en methoden die relevant zijn voor circulaire landbouw.
  4. Netwerken en samenwerken: Boeren in contact brengen met andere landbouwbedrijven, experts, onderzoeksinstituten en technologieaanbieders om samenwerking en kennisdeling te bevorderen.
  5. Training en opleiding: Educatieve programma's en trainingen ontwikkelen en verzorgen om boeren op de hoogte te brengen van nieuwe innovatieve praktijken en hen de nodige vaardigheden bij te brengen.
  6. Monitoring en evaluatie: De voortgang van innovatieve projecten volgen, prestaties meten en rapporteren over de resultaten aan de betrokken boeren.
  7. Kennisverspreiding: Ervoor zorgen dat boeren op de hoogte zijn van de laatste innovaties en best practices op het gebied van circulaire landbouw door middel van workshops, seminars en informatiemateriaal.
  8. Succesverhalen delen: Succesverhalen en casestudy's van boeren die innovatieve circulaire landbouwpraktijken hebben geïmplementeerd, delen om anderen te inspireren en te motiveren.