gb

Watergebruik in de land- en tuinbouw

Water wordt in de landbouw gebruikt voor het drenken van het vee, irrigatie van de gewassen, wassen van geoogste gewassen en onderhoud van gebouwen en materiaal. 

Het totale waterverbruik in de Vlaamse landbouw wordt door VMM geschat op 72 miljoen m³ in 2020. Het grondwaterverbruik wordt geraamd op 53 miljoen m³. De warme en droge periodes in 2017, 2018, 2019 en 2020 hadden een duidelijk effect op het waterverbruik van de landbouw.

gbb
bg

De VMM schat het totaal waterverbruik in de Vlaamse landbouw voor 2020 op 72 miljoen m³ (9 % van het totale waterverbruik (exclusief koelwater) in Vlaanderen) waarvan:

  • 75% grondwater;
  • 10 % leidingwater;
  • 7 % oppervlaktewater;
  • 6 % hemelwater.

Een andere bron voor cijfers over het waterverbruik in de landbouw is het Landbouwmonitoringsnetwerk (Departement Landbouw en Visserij) waar een extrapolatie gemaakt wordt van steekproefresultaten bij een 650-tal land- en tuinbouwbedrijven. Het totaal waterverbruik door de landbouw in 2019 wordt hier ingeschat op 66 miljoen m³, waarvan 38 miljoen m³ grondwater. Dit geeft een idee van de onzekerheid op de cijfers.

Om het waterverbruik volgens deelsector in te schatten, wordt de verdeling overgenomen van het Landbouwmonitoringsnetwerk van het Departement Landbouw en Visserij. Daaruit blijkt dat veeteeltbedrijven (melkvee, vleesvee, varkens en melk- en vleesvee gemengd) 38% van het waterverbruik in de landbouw vertegenwoordigen, groenteteelt (in open lucht en onder glas) heeft een aandeel van 19 %. 

Bron: VMM.

Hieronder vind je een rapport over watergebruik van het Departement Landbouw en Visserij.