Meldpunt wildschade

Om de schade door wild in beeld te brengen nodigen wij de telers uit om hun schadegevallen in te geven in een databank.

Online rekentool brengt rentabiliteit braadkippenhouderij in beel

Maak enkele simulaties om het beoogde rendement van je investering in braadkippen in kaart te brengen.

Rekentool Routeplanner Melkvee

Routeplanner Melkvee is een tool waarmee je strategische keuzes op je melkveebedrijf economisch kan onderbouwen.

Hulp op afstand bij focus

Via de tool TeamViewer kan een Boerenbondmedewerker je met Tiber verder helpen vanop afstand.

Rekenblad Fruitteeltsector voor opmaak dossier Rampenfonds

Voor de fruittelers werd een rekenblad ontwikkeld om vlot het totale schadebedrag te berekenen.

Nieuwe pachtcoëfficiënten

De pachtprijscoëfficiënten worden vastgelegd door de provinciale pachtprijzencommissies.

Rekenmodule GLB

Uit de voorstellen die de Europese Commissie bekendmaakte, blijkt dat het GLB er vanaf 2015 anders zal uitzien.