Rekentool Routeplanner Melkvee

Routeplanner Melkvee is een tool waarmee je strategische keuzes op je melkveebedrijf economisch kan onderbouwen.

Hulp op afstand bij focus

Via de tool TeamViewer kan een Boerenbondmedewerker je met Tiber verder helpen vanop afstand.

MAP-meetpunten raadplegen

Sinds de zomer van 1999 is het oppervlaktewatermeetnet van de VMM uitgebreid met voor de landbouw specifieke meetpunten.

Rekenblad Fruitteeltsector voor opmaak dossier Rampenfonds

Voor de fruittelers werd een rekenblad ontwikkeld om vlot het totale schadebedrag te berekenen.

Nieuwe pachtcoëfficiënten

De pachtprijscoëfficiënten worden vastgelegd door de provinciale pachtprijzencommissies.

Rekenmodule GLB

Uit de voorstellen die de Europese Commissie bekendmaakte, blijkt dat het GLB er vanaf 2015 anders zal uitzien.