Tijdens het voorjaar 2017 bezocht Nele Lauwers enkele bedrijven in de Verenigde Staten. Lees de verhalen van jonge ondernemers die dromen van voedselproductie in de steden, dicht bij de consument. Maar ook van landbouwers in de omgeving van de steden, die het landelijke karakter willen bewaren.

Dakboerderijen aan de Amerikaanse oostkust

In New York werden de laatste tien jaar heel wat initiatieven gelanceerd rond stadslandbouw. De vaak jonge ondernemers starten met een missie om opnieuw smaakvolle, verse groenten te produceren, als alternatief voor de aanvoer uit het verre Californië. Dat deze initiatieven afstralen naar de andere steden is ook duidelijk in de hoofdstad, Washington DC. In deze bijdrage belicht Nele enkele initiatieven die het op een hoger niveau zochten: de dakboerderijen.

Ontdek enkele voorbeelden.

Philadelphia, groen en planten

Met 25% van zijn bevolking onder de armoedegrens is Philadelphia nog steeds een van de armste grote steden in de VS. Maar met een lange traditie in tuinieren en als thuisbasis van de Pennsylvania Horticultural Society is de stad tegelijk een plek die sterk verbonden is met groen en planten. Niet verwonderlijk dat hier ook veel interesse is voor lokaal, vers en betaalbaar voedsel is. 

Ontdek enkele initiatieven in Philadelphia.

Verticale landbouw in New York

Wie in lagen kweekt, kan op een kleine oppervlakte toch veel produceren. Niet toevallig vind je heel wat voorbeelden in New York, dé stad van de stadslandbouw. Niet enkel in de hoogte, maar ook in gebouwen en oude scheepscontainers.

Ontdek enkele initiatieven in New York.

Tobacco Buyout

In 2000 keurde de Amerikaanse staat Maryland een programma goed dat tabaktelers moest helpen om een nieuwe weg in te slaan met hun bedrijf. Meerdere factoren bedreigden toen de bedrijven die voornamelijk tabak in monocultuur kweekten. Om gezondheidsredenen was het gebruik van tabaksproducten sterk geslonken en tegelijk creëerden projectontwikkelaars extra druk op landbouwgrond. De overheid maakte daarom geld vrij om aan bedrijven die wilden overschakelen van tabak naar een andere landbouwactiviteit tien jaar lang een vergoeding te geven (de Tobacco Buyout). Twee bedrijven in de staat Maryland, nabij Washington BC, maakten de stap naar verbreding. Deze voormalige tabakbedrijven maakten gebruik van de Tobacco Buyout, een programma dat tien jaar lang een vergoeding gaf aan wie geen tabak meer teelde en in de landbouw nieuwe wegen insloeg.

Ontdek het verhaal van Mary en Joe Wood, en van Brian Russell.