Verkeersveiligheid op landelijke wegen

Boerenbond zet in op het verhogen van het wederzijds respect tussen de tractorbestuurders en de andere weggebruikers, meer specifiek: fietsers en voetgangers. Zowel tractorbestuurders als recreanten maken intensief gebruik van landelijke wegen. Door deze doelgroepen dichter bij elkaar te brengen, hopen we het risico op ongevallen verder te verminderen. De bedoeling is dat de leden van Boerenbond de verkeersgevaren beter kunnen inschatten en zich beter kunnen verplaatsen in de situatie van recreanten die in contact komen met landbouwverkeer. Aan de andere kant hopen we ook de recreanten te kunnen beïnvloeden om de gevaren van tractoren beter in te schatten en meer begrip op te wekken voor het landbouwverkeer om zo conflicten en gevaren te voorkomen.

Bij de start van het zomer- en oogstseizoen gaat extra aandacht uit naar verkeersveiligheid op het platteland. Daarom lanceerde Boerenbond een nieuwe sensibiliseringscampagne, gericht naar bestuurders van landbouwvoertuigen en kwetsbare weggebruikers die in contact komen met landbouwverkeer, namelijk voetgangers en fietsers. 

Boerenbond zal alvast werk maken van sensibiliseringsacties naar haar eigen achterban, de bestuurders van landbouwvoertuigen. Enkele speerpunten zijn: snelheid in dorpskernen, omvang van machines, dubbel gebruik van verkavelings- en veldwegen, modder op de weg en gsm-gebruik achter het stuur. 

dfd

Yves Lampaert geeft tips

Kijk Uit, zaterdag 22 april 2023