Runderpaspoort wordt vervangen door digitaal systeem

18 maart 2022
Agrofront is al enkele jaren vragende partij naar een beter werkbaar en gedigitaliseerd systeem.