Aanscherping van de drempel remstoffen in melk

18 maart 2022
Deze aanpassing is in uitvoering van het interprofessioneel akkoord over een bijsturing van de melkkwaliteitsregeling.