fv

Quiz over circulaire landbouw in Vlaanderen

Beantwoord onderstaande vragen om je kennis te testen!
De antwoorden vind je helemaal onderaan.
1. Wat is circulaire landbouw?

a) Een landbouwmethode die zich richt op het cultiveren van cirkelvormige gewassen. b) Een benadering van landbouw waarbij het minimaliseren van afval en het sluiten van kringlopen centraal staan. c) Een methode om dieren te fokken in ronde stallen.

fvfv
2. Waarom is duurzaam bodembeheer belangrijk?

a) Omdat het de enige manier is om gewassen te laten groeien. b) Omdat het de bodemgezondheid verbetert, wat op zijn beurt de opbrengst en kwaliteit van gewassen verbetert. c) Omdat het de kosten van zaad en meststoffen verlaagt.

fvfv
3. Welke rol spelen hernieuwbare energiebronnen?

a) Ze hebben geen relevante rol in de landbouw. b) Ze kunnen worden gebruikt om de ecologische voetafdruk van de landbouw te verminderen, bijvoorbeeld door het gebruik van zonne-energie voor irrigatie. c) Ze worden alleen gebruikt voor het verlichten van boerderijgebouwen.

dfd
4. Wat wordt bedoeld met kringlooplandbouw?

a) Een landbouwmethode waarbij gewassen in cirkelvormige patronen worden geplant. b) Het sluiten van kringlopen door bijvoorbeeld meststoffen en organisch materiaal te recyclen en te hergebruiken in de landbouw. c) Een benadering van landbouw waarbij dieren in ronde stallen worden gehouden.

gbgb
5. Welk beleidsinstrument kan circulaire landbouw in Vlaanderen ondersteunen?

a) Subsidies voor het gebruik van niet-duurzame landbouwpraktijken. b) Regels die het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen stimuleren. c) Beleid dat subsidies en ondersteuning biedt voor duurzame landbouwpraktijken.

fgf
Antwoorden
  1. b) Een benadering van landbouw waarbij het minimaliseren van afval en het sluiten van kringlopen centraal staan.
  2. b) Omdat het de bodemgezondheid verbetert, wat op zijn beurt de opbrengst en kwaliteit van gewassen verbetert.
  3. b) Ze kunnen worden gebruikt om de ecologische voetafdruk van de landbouw te verminderen, bijvoorbeeld door het gebruik van zonne-energie voor irrigatie.
  4. b) Het sluiten van kringlopen door bijvoorbeeld meststoffen en organisch materiaal te recyclen en te hergebruiken in de landbouw.
  5. c) Beleid dat subsidies en ondersteuning biedt voor duurzame landbouwpraktijken.