Verkeersveiligheid op landelijke wegen.

Dit project wil inzetten op het verhogen van het wederzijds respect tussen de tractorbestuurders en de andere weggebruikers, meer specifiek: fietsers en voetgangers.

Zowel tractorbestuurders als recreanten maken intensief gebruik van landelijke wegen. Door deze doelgroepen dichter bij elkaar te brengen, hopen we het risico op ongevallen verder te verminderen.

Activiteiten binnen het project:

  • Opmaken van beeldmateriaal gericht aan beide doelgroepen waarin gevaarlijke situaties uitgelicht worden; 
  • Mediacampagnes die de inhoud van het project mee uitdragen; 
  • Vergelijkende studie voor handsfree kits; 
  • Informatiebalie op de Werktuigendagen; 
  • Vormingsmomenten; 
  • Sensibiliseren op activiteiten van Landelijke Gilden.

Waarom is dit project interessant?

De bedoeling is dat de leden van Boerenbond de verkeersgevaren beter kunnen inschatten en zich beter kunnen verplaatsen in de situatie van recreanten die in contact komen met landbouwverkeer.

Aan de andere kant hopen we ook de recreanten te kunnen beïnvloeden om de gevaren van tractoren beter in te schatten en meer begrip op te wekken voor het landbouwverkeer om zo conflicten en gevaren te voorkomen.

Met de steun van:

vlaanderen

Projectinfo

Programma

In opdracht van Vlaamse overheid

Periode

1/2/2022 - 31/12/2023