Melkveehouders willen beredeneerd en sneller operationeel schakelen

Marktverstoringen (bv een corona-crisis) hebben een grote impact op de rendabiliteit van een melkveebedrijf.

Beslissingen op basis van gewoonte

We stellen vast dat:

  • melkprijzen sterk kunnen verschillen volgens afnemer,
  • het op vandaag bijna onmogelijk is om van afnemer te veranderen,
  • de mestdruk per regio sterk verschilt met hoge mestafzetkosten als gevolg,
  • het moeilijk in te schatten is hoe de voederkosten zullen evolueren,
  • er veel variatie is op vlak van ruwvoederkwaliteit en opbrengsten tussen de regio’s.  

Afhankelijk van de uitdagingen en beperkingen waarmee de melkveehouder dagelijks wordt geconfronteerd (bv. ruwvoedertekort, arbeid, mest,…) neemt hij nu al te dikwijls een beslissing op basis van gewoonte maar niet op basis van gefundeerde cijfers.

Gebruiksvriendelijke web gebaseerde rekentool

Deze operationele groep wilt een gebruiksvriendelijke web gebaseerde rekentool ontwikkelen die een individuele melkveehouder in staat moet stellen tussentijdse berekeningen te maken op de voor de sector belangrijkste key parameters.

Deze moeten hem dan in staat stellen sneller en beredeneerder te schakelen bij keuzes op het operationele vlak. De keuzes en de effecten van deze keuzes zijn zeer bepalend voor de uiteindelijke rendabiliteit en dus ook bepalend voor de toekomstige strategische keuzes van een melkveebedrijf.

Missing link

Deze tool(s) zijn de missing link tussen alle andere tools en boekhoudpakketten die al bestaan. Het is trouwens heel belangrijk dat deze tools gebruiksvriendelijk zijn, gebaseerd zijn op data die snel bijeen te rapen zijn en de uitkomst van de tool moet aanleiding geven tot actie.

De Operationele groep wilt dit als volgt aanpakken:       
  • In overleg met melkveehouders de meest nuttige key-parameters bepalen.      
  • Samen met experten komen tot een correcte en gebruiksvriendelijke berekeningsmethoden
  • Alle melkveehouders hierover informeren en stimuleren hiermee ook aan de slag te gaan.

Met de steun van:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Meer info op www.vlaanderen.be/pdpo

pdpo logo

Projectinfo

Programma

Operationele groep

Periode

1/3/2021 – 28/02/2023