Op de eerste rij: 6 juni 2024

Boeren zorgen voor uw eten, stem voor hun toekomst!

Zondag trekken we naar de stembus om onze vertegenwoordigers voor het Vlaams, federaal en Europees parlement te kiezen. Deze verkiezingen zijn van levensbelang voor onze sector. Land- en tuinbouwers vormen de ruggengraat van de samenleving. Ze hebben geen behoefte aan lof, ze vragen om daden. Onze land- en tuinbouwers werken onvermoeibaar om ons dagelijks eten te verzorgen, en hun onmisbare bijdrage mag niet langer worden genegeerd.

In de voorbije jaren zijn onze boeren te vaak behandeld als een voetnoot, genegeerd en zelfs als pasmunt gebruikt in politieke dossiers. Dit moet ophouden! De massale protesten eerder dit jaar hebben onmiskenbaar laten zien dat we dit niet langer pikken. We eisen respect, waardering én een belangrijke stem aan de tafel waar beslissingen worden genomen.

Dankzij de vastberadenheid en waardige acties van duizenden misnoegde land- en tuinbouwers,  hebben we aan tafel gezeten bij alle beleidsniveaus en werden maatregelen afgesproken. Dit mag slechts een begin zijn! Sommige maatregelen werden al ingevoerd, maar er zal in de volgende legislatuur nog veel meer moeten gebeuren. Er moet MET ons worden gesproken, niet OVER ons.

Ik wil alvast iedereen bedanken die ervoor zorgde dat landbouw een belangrijk verkiezingsthema is geworden. Onze gezamenlijke inspanningen hebben de Vlaming meer dan ooit bewust gemaakt van het belang van land- en tuinbouw. 

De afgelopen dagen hebben we onze boodschap nogmaals luid en duidelijk in de (sociale) media verkondigd. Samen maken we het verschil. Samen zorgen we ervoor dat onze stem gehoord wordt, dat onze boeren betrokken worden bij het beleid en dat de toekomst van onze strategische sector wordt veiliggesteld.

Onze boodschap is krachtig en onmiskenbaar: ‘Boeren zorgen voor uw eten, stem voor hun toekomst.’ Deze boodschap moet op zondag 9 juni in de hoofden zitten van elke Vlaming die het kieshokje binnengaat. We hebben laten zien dat we verenigd en vastberaden zijn. Dankzij onze gezamenlijke inspanningen beseft de Vlaming nu meer dan ooit het belang van landbouw. We zullen niet rusten tot onze sector de waardering en steun krijgt die hij verdient.

“Door onze gezamenlijke inspanningen is de Vlaming zich meer dan ooit bewust van het belang van land- en tuinbouw.”