Op de eerste rij: 4 november 2021

2 november 2021

Boerenbond in nieuw kleedje 

Wellicht hadden jullie het al gemerkt: jullie vertrouwde Boer&Tuinder, onze Boerenbondwebsite en de nieuwsbrieven die we jullie sturen, sinds enkele weken zijn ze in een nieuw kleedje gestoken. Na meer dan 10 jaar was het hoog tijd voor een opfrissing van onze huisstijl naar een look met frissere, modernere kleuren, een meer interactieve website, een look die ook digital proof is. Maar het is ook veel meer dan dat. We ‘rebranden’, zoals dat dan heet in het jargon, onze merkidentiteit als ledenorganisatie. Onze kernopdrachten blijven dezelfde – belangenbehartiging, vorming, innovatie, het werken aan maatschappelijk draagvlak voor onze boeren en tuinders en adviesverlening – maar we brengen ze duidelijker, explicieter en aangepast aan de gewijzigde context en wereld waarin we werken zodat we ook onze voortrekkersrol in de sector blijven opnemen. Onder andere meer proactieve en open communicatie speelt daarbij een cruciale rol, maar ook én vooral: met één stem spreken! De stem van Boerenbond is de stem van onze boeren en tuinders, dat is onze sterkte en dat moeten we ook samen uitdragen, onder één vlag. En die moeten we samen uitdragen, als medewerkers, leden en bestuursleden. Wij, Boerenbond dus … We gaan geen lastige vragen uit de weg want we zijn trots op onze boeren en tuinders én op onze organisatie. Dialoog is daarbij een belangrijk instrument: dialoog met de buitenwereld, maar ook interne dialoog. 

We organiseren daarom ook een aantal interne dialoogmomenten waarbij wij, als leiding van Boerenbond, in dialoog gaan met de bestuursleden van onze provinciale en regionale besturen. Daarbij geven we duiding en achtergrond over onze positionering, over wat we doen en waarom we doen wat we doen. Na een lange tijd van enkel digitale contacten doet het deugd om mekaar opnieuw fysiek terug te zien en in gesprek te kunnen gaan. Op het moment dat ik dit stukje schrijf, zijn we iets over halfweg in onze toer. Stuk voor stuk zijn het boeiende avonden en discussies, soms heftig en pittig, maar bovenal ook avonden waar heel wat constructieve voorstellen en ideeën op tafel komen om ons werk nog beter te doen en waarmee we heel concreet aan de slag kunnen en ook zullen gaan.

Ik pik er al graag eentje uit, en dat is de suggestie om nog meer dan vandaag de vrouwen in onze sector in de picture te zetten. Niet enkel op 15 oktober, de Dag van de Boerin die we net achter de rug hebben, maar doorheen het jaar en op alle mogelijke manieren. Eentje om echt mee aan de slag te gaan, want op onze familiale bedrijven zijn de vrouwen inderdaad onmisbaar: zij het als mede-bedrijfsleidster (ongeacht het sociaal statuut) of zij het eerder achter de schermen omdat ze zelf een andere beroepsactiviteit beoefent. Maar ze zijn ook onmisbaar binnen onze bestuursorganen. Niet enkel omdat het belangrijk is dat onze besturen een weerspiegeling zijn van onze leden-land-en -tuinbouwers (of ze nu man of vrouw zijn) maar ook omdat onze ervaring leert dat vrouwelijke bestuurders zaken vanuit andere invalshoeken bekijken, een andere dynamiek teweegbrengen en een verrijking zijn voor onze bestuurlijke werking. Dat is ook de reden waarom we in onze vorige bestuursvernieuwing expliciet ingezet hebben op het werven van jonge, maar ook van vrouwelijke bestuursleden en met succes. Maar het kan nog beter: we staan opnieuw voor de hernieuwing van al onze besturen en die start dit najaar met de vernieuwing van onze bedrijfsgilden. Bij deze dus opnieuw een heel warme oproep: aan al onze leden, mannen én vrouwen, moedig de vrouwen op onze bedrijven aan om zich kandidaat te stellen. Onze organisatie zal er sterker van worden en onze standpunten rijker. En dat is toch waar het om gaat, nietwaar: een sterke organisatie met stevige standpunten waar wij allen fier op zijn!

De stem van Boerenbond is de stem van onze boeren en tuinders, dat is onze sterkte en dat moeten we ook samen uitdragen, onder één vlag.

Sonja De Becker