Op de eerste rij: 4 juli 2024

Op 2 juli legden 124 verkozen Vlaamse Parlementsleden hun eed af. Meer dan ooit is het belangrijk dat zij een realistisch beeld hebben van onze land- en tuinbouw. Daarom trokken wij naar Brussel om hen persoonlijk uit te nodigen voor een bezoek aan een land- of tuinbouwbedrijf. Onder de slogan ‘Trek je botten aan en leer onze boeren kennen’ willen we hen zo een beter beeld geven van het belang van onze innovatieve sector. 

Want onbekend is onbemind. Het stikstofverhaal heeft ons nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt: theoretische kaders en de landbouwpraktijk staan mijlenver uit elkaar. Mekaar in de ogen kijken en zelf zien en voelen hoe de vork écht in de steel zit op een landbouwbedrijf kan daarbij een eerste stap in de goede richting zijn. Dat geldt voor de kinderen die bij het einde van het schooljaar een landbouwbedrijf bezochten op ons evenement #BOOST, maar net zo goed voor onze politici.

Draagvlak creëren is maar een van de taken waar wij met Boerenbond op inzetten. Begin deze week ging de nieuwe ledenwervingscampagne van Boerenbond van start. Het is voor een belangenorganisatie belangrijk om met de stem van de hele sector te kunnen spreken. Daarom werven we actief bij niet-leden om zich aan te sluiten bij Boerenbond met interessante nieuwkomersvoordelen. 

Want lid zijn van Boerenbond, dat betekent een waaier aan voordelen. Een van die voordelen is belangenbehartiging. Dankzij onze duizenden leden uit alle regio’s en sectoren kennen wij ‘de boer’ als geen ander. Voor die boer nemen wij elke dag opnieuw de handschoen op, in overleg met politiek, administraties en andere organisaties, en als het nodig is via juridische stappen of acties, zoals onze actie bij de Vlaamse volksvertegenwoordigers deze week.

Maar er is meer nodig dan dat. Steeds minder consumenten hebben van thuis uit een band met de land- en tuinbouwsector. #Boost, Dag van de Landbouw, bedrijfsbezoeken … Ze zijn en blijven meer dan nodig om de plaats van de landbouw in Vlaanderen te duiden en op te eisen.

En naast het feit dat je als lid van Boerenbond een bijdrage levert aan de brede land- en tuinbouwsector, blijven wij er ook voor zorgen dat je persoonlijk voordeel haalt uit je lidmaatschap. Dat doen we via het aanbieden van vormingen en netwerkactiviteiten, en door je steeds zo goed mogelijk te informeren over alles wat relevant is in de land- en tuinbouwsector. Door gebruik te maken van onze ledenvoordelen en kortingen, verdien je je lidgeld eenvoudig terug. 

Ken je een land- of tuinbouwer die nog geen lid is? Spoor hem of haar aan om zich bij ons aan te sluiten. Want alleen ga je snel, maar samen ga je verder. En samen staan wij sterker. Dat is altijd belangrijk, maar nog meer in deze politiek onzekere tijden. 

We nodigen alle verkozen Vlaamse Parlementsleden uit om op bezoek te gaan bij een land- of tuinbouwbedrijf.

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond