Op de eerste rij: 31 maart 2022

29 maart 2022
Lode Ceyssens nieuwe Boerenbondvoorzitter vanaf 1 mei

Begin deze week heeft het Hoofdbestuur van Boerenbond, op mijn voorstel, Lode Ceyssens, huidig ondervoorzitter, met ingang van 1 mei eerstkomend tot nieuwe Boerenbondvoorzitter benoemd.

Hoewel Lode Ceyssens pas in september vorig jaar aantrad als ondervoorzitter, is hij niet nieuw bij Boerenbond en kent hij de organisatie zeer goed. Hij vatte er destijds zijn loopbaan aan om vervolgens een politieke loopbaan te starten waarbij zijn aandacht bleef gaan naar landbouw- en plattelandsdossiers.

Hij heeft zich de voorbije maanden in sneltempo opnieuw volledig ingewerkt in zowel de organisatie als in de belangrijke dossiers. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat hij, samen met zijn team, klaar is voor deze nieuwe opdracht.

Lode wordt op 1 mei eveneens voorzitter van Landelijke Gilden en van de Landelijke Beweging (de koepelnaam voor Landelijke Gilden, Ferm, KLJ en LRV). Hij zal ook bij MRBB, de financiële holding van de groep Boerenbond van waaruit ook de medefinanciering van onze ledenorganisaties gegarandeerd wordt, een bestuursmandaat opnemen. 

Zelf blijf ik na 1 mei voorzitter van MRBB. Ik zal van daaruit bestuursmandaten opnemen bij de ondernemingen en participaties van de groep. Vanuit MRBB zal ik voorgedragen worden als voorzitter van Arvesta en zal ik ook (opnieuw) een bestuursmandaat opnemen in Acerta. Ik blijf ook voorzitter van SBB Accountants & Adviseurs, van Agri Investment Fund en bestuurder bij KBC. Ook in de toekomst zullen jullie dus 100% op me kunnen rekenen in mijn MRBB-functie.

De dynamiek en de uitdagingen van onze bewegingen en van onze bedrijven zorgen ervoor dat een aparte voorzitter voor Boerenbond en zijn verenigingen enerzijds en voor MRBB, haar bedrijven en participaties anderzijds, echt nodig is. Ik ben ervan overtuigd dat deze keuze ons nog sterker maakt om ook in de toekomst verder te blijven bouwen aan een sterke en welvarende land- en tuinbouwsector en een vitaal platteland.

Maar laat ik niet vooruitlopen: tot eind april ligt er nog een heel pak werk op de plank. Onder het motto ‘Alleen het beste is goed genoeg voor onze leden’ blijf ik ook de komende weken nog volop aan het werk als jullie voorzitter en zal ik zorgen voor een vlekkeloze overdracht naar mijn opvolger die ik voluit steun en alle succes toewens.

Ledenwervingscampagne opnieuw succesvol afgesloten

Eind maart sluiten we traditiegetrouw de ledenwervingscampagne af en maken we de balans op. Het doet mij, onze bestuursleden en onze medewerkers bijzonder veel deugd te mogen vaststellen dat deze campagne al zoveel jaren op rij en ook dit jaar opnieuw positief kan worden afgesloten.

Jullie, onze leden-boeren en -tuinders, hebben opnieuw massaal jullie lidmaatschap hernieuwd en ondanks de uitstroom uit de sector en de uiterst moeilijke syndicale tijden verliezen we nauwelijks professionele leden, wat betekent dat we ook heel wat nieuwe leden mogen verwelkomen. Dank je wel daarvoor. Een extra stimulans bovendien om ook in de komende tijd voluit voor jullie belangen te blijven gaan!

 

Deze keuze maakt ons nog sterker om ook in de toekomst verder te blijven bouwen aan een sterke en welvarende land- en tuinbouwsector.