Op de eerste rij: 30 mei 2024

Het weer bepaalt de veldwerkzaamheden, niet de kalender

Het is een open deur intrappen, maar het blijft bijzonder pijnlijk: door de aanhoudende regenval is de toestand op vele percelen en akkers dramatisch. Veldwerkzaamheden lopen hopeloos achter. Denk aan het bemesten van grasland, het zaaien van maIs en suikerbieten, het planten van aardappelen en groenten … Dit leidt tot vertragingen, slechte opkomst van gewassen én een verhoogd risico op ziektes. De opbrengstverliezen voor onze land- en tuinbouwers zullen aanzienlijk zijn.

Deze problemen komen bovenop de vele uitdagingen en onzekerheden waarmee onze sector wordt geconfronteerd. De natte winter en voorjaar bewijzen dat kalenderlandbouw niet werkt. Integendeel, kalenderlandbouw is contraproductief en vereist structurele oplossingen, bijvoorbeeld binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de mestregelgeving. Op p. 11 lees je meer over onze vragen tot flexibiliteit in de bestaande regelgeving. Ik heb hierover aan verschillende (overheids)instellingen een brief gericht.

Kalenderlandbouw gaat voorbij aan de realiteit en beperkt de flexibiliteit van boeren. Boeren riskeren sancties bij het missen van deadlines. Ook zaaien en oogsten lijden onder rigide planningen, wat leidt tot mislukte oogsten of zware bestraffing. Landbouw mag niet vastzitten tussen wetgeving en de realiteit van de natuur.

Wat we nodig hebben, is een systeem dat boeren de flexibiliteit geeft om hun expertise te gebruiken en in te spelen op weersomstandigheden. Dit betekent dat regelgeving en beleidsmaatregelen flexibel moeten kunnen worden toegepast. We moeten afstappen van rigide deadlines en werken met richtlijnen die ruimte laten voor professionele inschatting en aanpassing. Boeren moeten beslissingen kunnen nemen gebaseerd op de werkelijke omstandigheden op hun gronden en akkers, in plaats van de starheid van een kalender.

Kalenderlandbouw dwingt boeren keuzes te maken die vaak tegen hun kennis en intuïtie ingaan. Voor de toekomst van de landbouw, de duurzaamheid van onze voedselproductie en het welzijn van de boeren zelf, moeten we deze kalenderlandbouw aanvechten. Boeren moeten de vrijheid en flexibiliteit krijgen om hun werk te doen, zoals zij weten dat het goed is. Het weer bepaalt de veldwerkzaamheden, niet de kalender.

Een modern landbouwsysteem moet onder meer vertrouwen hebben in de kennis en kunde van de land- en tuinbouwer, rekening houden met de onvoorspelbaarheid van de natuur en ruimte laten voor menselijke inschatting. Kortom, gezond boerenverstand. Alleen zo kunnen we echt duurzaam en respectvol omgaan met ons kapitaal en onze voedselproductie. Ook daarin zullen we onze land- en tuinbouwers met hand en tand verdedigen. Extreme omstandigheden vragen om meer flexibiliteit in de toepassing van regelgeving.

"Hou rekening met de onvoorspelbaarheid van de natuur en laat ruimte voor menselijke inschatting."