Op de eerste rij: 29 september 2022

27 september 2022
Laat de aandacht niet afleiden van de échte problemen

Velen van jullie reageerden de voorbije week verontwaardigd op de Pano-reportage. Eigenlijk wil ik hier niet te veel woorden aan kwijt, want dit leidt enkel de aandacht af van de echte problemen waarmee jullie worden geconfronteerd. Eén zaak wil ik wel heel duidelijk stellen: jullie, onze land- en tuinbouwers, zijn échte ondernemers, die zélf bepalen welk verdienmodel past bij jullie bedrijf, die zelf keuzes maken over de uitbouw van jullie bedrijf. Laat je dus niet ontmoedigen door deze eenzijdige reportage. Jullie zijn producenten van het allerbelangrijkste wat de burger elke dag nodig heeft: duurzaam en veilig voedsel. En daar mogen jullie trots op zijn.

MAP 7

Onze politici zouden zich dan ook best focussen op het vastnemen en oplossen van problemen, zoals bijvoorbeeld het nieuwe Mestactieplan. Na de bevraging van een aantal boeren in dialoogsessies bleef het oorverdovend stil in dit dossier. Nochtans weet iedereen dat de klok tikt. Het huidige actieplan loopt dit jaar af en moet heronderhandeld worden met de Europese Commissie om perspectief te krijgen op een verlenging van de derogatie. Zijn er concrete voorstellen? Hoe kunnen onze landbouwers zich al voorbereiden op volgend jaar? Allemaal vragen waarop nog geen enkel antwoord gekomen is. Wij zouden graag aan tafel gaan om mee te denken over oplossingen. Als we de waterkwaliteit echt willen verbeteren, zal het mét de boeren moeten gebeuren!

BelOrta

De afgelopen week maakten de veilingen BFV en BelOrta bekend dat hun activiteiten van juli 2023 samen zullen worden gebracht onder BelOrta. Wij juichen deze stap toe, maar verwachten vooral dat hiermee gestreefd wordt naar een betere commercialisatie, efficiëntieverhoging en kwaliteitsborging. Het allerbelangrijkste in dit proces is dat onze telers hier beter van worden. Eerlijke prijzen voor onze telers moeten de absolute prioriteit zijn.

Land- en tuinbouwers zijn echte ondernemers, die zélf de koers voor hun bedrijf uitzetten.

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

Verkiezing Copa-Cogeca

De agenda van Europa lijkt dikwijls een ver-van-mijn-bedshow, maar o zo belangrijk voor onze sector. Voor de verkiezingen binnen de Europese landbouworganisatie maakten we aan de kandidaten onze Vlaamse bekommernissen nog eens duidelijk. Het stikstofakkoord toont immers nog maar eens aan welke problemen de vertaling van een Europese richtlijn in dichtbevolkte gebieden als Vlaanderen en Nederland met zich meebrengen. We zullen het pas verkozen bestuur dan ook blijven herinneren aan onze bekommernissen rond onder andere de natuurherstelwet en hen blijven uitleggen wat voor ons het belang is van werkbare oplossingen, zoals de toepassing van Renure.

GLB

Dit najaar is cruciaal voor de uitrol van het GLB. Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt over deze Vlaamse implementatie, zodat je als ondernemer concreet kan bestuderen waar er veranderingen zitten en waar er opportuniteiten zijn. En laat me duidelijk zijn, ondanks wat anderen zeggen is het nieuwe GLB nooit groener en nooit ambitieuzer geweest. De Europese vraag om meer te doen met minder middelen is nooit méér aanwezig geweest dan nu. De Commissie riskeert op die manier de delicaat gevonden balans tussen het economische, het ecologische en het sociale uit evenwicht te duwen. En toch hangt de verdere timing af van de formele goedkeuring van de Europese Commissie en van de opmaak van de Vlaamse wetgeving. We staan bij Boerenbond klaar om je duidelijk te informeren vanaf er witte rook is. Verderop in deze editie vind je alvast een aantal aanknopingspunten voor dit najaar.

Bio Bruist

Afgelopen week bezocht ik, samen met enkele leden van onze werkgroep Bio, het evenement Bio Bruist van BioForum. Ook bio is een verdienmodel in de landbouw. Daarom ontwikkelden we afgelopen zomer, samen met ABS en BioForum, een gezamenlijk actieplan Bio. De tijd dat gangbare landbouw en bio mijlenver uit elkaar lagen en soms zelfs tegenover elkaar stonden, is duidelijk al lang gepasseerd. Een biologische geitenhouder noemde enkele duidelijke problemen voor de sector: rechtszekerheid (ja, het huidige stikstofakkoord is ook een probleem voor de biosector), ruimte en een eerlijke prijs. Zijn dat niet de uitdagingen voor al onze land- en tuinbouwers? Laat ons deze problemen dan ook samen op de politieke agenda plaatsen en samen nadenken over haalbare oplossingen. In het belang van al onze land- en tuinbouwers.