Op de eerste rij: 29 februari 2024

Dit maatregelenpakket is maar een beginpunt

De boerenprotesten zijn momenteel misschien wat geluwd, maar het vuur van de actiebereidheid smeult nog steeds na. Er is niet veel voor nodig om het weer te doen oplaaien. Op het moment dat ik stukje schrijf, nemen we trouwens met een delegatie deel aan het Europese boerenprotest naar aanleiding van de Europese landbouwraad. Net daarom is het cruciaal dat de beleidsmakers de voorgestelde maatregelen ook omzetten in de praktijk.

Om de concrete inhoud van de verschillende maatregelen duidelijk uit te leggen, doorkruiste ik de afgelopen week heel Vlaanderen. In elke provincie legde ik uit welke maatregelen we uit de brand hebben kunnen slepen. Ik vond het belangrijk om hierover met jullie in gesprek te gaan. Om uit te leggen waarover het wel en niet gaat, maar ook om jullie vragen en reacties te horen. Dikwijls gingen hier emoties mee gepaard. En dat is niet meer dan begrijpelijk. Het gaat tenslotte over jullie levenswerk, waar jullie elke dag van het jaar mee bezig zijn, en waar jullie, net als elke andere ondernemer, toekomstplannen voor willen maken. 

Ik wil nog eens benadrukken dat dit maatregelenpakket een beginpunt is. Nu moet er boter bij de vis komen. De Vlaamse regering heeft alvast een procesbegeleider aangeduid om toe te zien op de uitwerking van de maatregelen. We gaan ervan uit dat we betrokken worden en goed geïnformeerd worden over de voortgang. Maar ook juridisch zullen we stappen blijven zetten. Nu het stikstofdecreet in het Staatsblad werd gepubliceerd, beginnen we met de voorbereiding van juridische stappen hiertegen. Dit alles uiteraard in nauw overleg met ons Hoofdbestuur.

Er ligt dus veel werk op de plank. Het maatregelenpakket is maar een beginpunt. Boerenbond zal er nauw op toezien dat de gemaakte afspraken gerespecteerd worden. Bovendien zullen we voor de verkiezingen én bij de opmaak van het volgende regeerakkoord de bezorgdheden van onze landbouwers opnieuw op tafel leggen. We mogen in geen geval opnieuw belanden in een situatie waarin landbouw in de hoek wordt geduwd. Landbouw is een strategische sector en moet zo ook behandeld worden. Dat moet voor elke beleidsmaker duidelijk zijn!

"Boerenbond zal er nauw op toezien dat gemaakte afspraken worden gerespecteerd."