Op de eerste rij: 28 april 2022

27 april 2022

Dank je wel en tot ziens …

De laatste keer mijn tekst voor ‘Op de eerste rij’ intikken … Het voelt wat vreemd aan na al die jaren …

Zoals jullie weten heb ik eind vorige maand aan het Hoofdbestuur van Boerenbond voorgesteld dat Lode Ceyssens, huidig ondervoorzitter, mij vanaf 1 mei zou opvolgen als Boerenbondvoorzitter. Het Hoofdbestuur heeft dat voorstel aanvaard.

Ikzelf blijf – ook na 1 mei – voorzitter van MRBB, de holding van de groep Boerenbond en zal van daaruit voorzitters- en bestuurdersmandaten opnemen in de bedrijven en participaties van MRBB.

Met deze nieuwe opstelling versterken we de aansturing en leiding van zowel de Boerenbond- als van de MRBB-holding en haar bedrijven en participaties. We kiezen daarbij voor een duurzame, toekomstbestendige en robuuste structuur in het belang van zowel de organisatie als van de hele Boerenbondgroep, een structuur die inspeelt op de gewijzigde context en rekening houdt met de stevige dynamiek van onze beweging en onze bedrijven. Ik ben ervan overtuigd dat we zo nog beter kunnen timmeren aan een sterke Vlaamse land- en tuinbouw. De nieuwe opstelling betekent voor mij het loslaten van die Boerenbondorganisatie na meer dan 30 jaar … Geen evidente, maar wel een weloverwogen en goed doordachte beslissing die ik nam in het belang van deze prachtige en sterke organisatie en groep én in de wetenschap dat ik – met volle vertrouwen – de leiding van onze organisatie overdraag in de sterke handen van Lode, gesteund door zijn team en de collega’s van het Hoofdbestuur. Ik wens hen alle succes toe in de grote uitdagingen waarvoor onze sector én de organisatie staat. Ikzelf zal als voorzitter van MRBB er blijvend over waken dat we ook vanuit de bedrijven van de groep en via zorgvuldig gekozen en gerichte participaties verder blijven investeren in een robuuste Vlaamse land- en tuinbouw. Met een blijvend gegarandeerde medefinanciering van de organisatie vanuit MRBB blijven we ook investeren in een stevig uitgebouwde Boerenbondorganisatie.

Begin deze week gaf ik op de vergadering van het Hoofdbestuur symbolisch de fakkel van Boerenbond door aan Lode met de overhandiging van de ploeg, het voorzitterssymbool.

Via deze weg wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen dat ik van jullie kreeg. Ik mocht 23 jaar lang mee aan het stuur van onze organisatie staan. Beginnend in 1999 als adjunct-algemeen secretaris onder toenmalig voorzitter en erevoorzitter Noël Devisch die in mij geloofde en aan wie ik ongelooflijk veel dank verschuldigd ben voor alle kansen die ik kreeg. Vervolgens als algemeen secretaris en ondervoorzitter en de laatste 6,5 jaar als jullie voorzitter. Elke dag opnieuw heb ik me met hart en ziel en volle goesting en overtuiging gesmeten om jullie belangen te verdedigen. Heb ik daarbij kansen gemist? Zeker. Heb ik ooit, al was het maar één keer, niet jullie belang en welzijn vooropgesteld? Nooit.

Het waren best pittige en bijwijlen harde jaren, maar tegelijk voor mij ook droomjaren. Dat ik jullie zoveel jaren mocht verdedigen en jullie stem mocht zijn, was voor mij een ongelooflijk voorrecht. Dank je wel daarvoor. Dank je wel voor jullie vertrouwen, dank je wel aan elk van jullie die me doorheen al die jaren steunden met een kort berichtje of aanmoedigend woord. En weet, ook in de functies die ik verder blijf opnemen in de Boerenbondgroep met haar prachtige bedrijven waar we met z’n allen bijzonder fier mogen en moeten op zijn, blijven jullie in mijn hart. Daar mogen jullie op rekenen. Ieder voor allen, allen voor ieder.

Het ga jullie allen goed, graag tot ziens ergens te velde.

Jullie voorzitter,

Sonja

Dank je wel voor het vertrouwen dat ik van jullie kreeg.

Sonja De Becker

Voorzitter Boerenbond