Op de eerste rij: 22 september 2022

20 september 2022
Dag van de Landbouw – tot volgend jaar!

Hopelijk hebben jullie evenzeer genoten van een heerlijke Dag van de Landbouw. Niet minder dan 51 bedrijven zetten opnieuw hun beste beentje voor. En wat een geweldige editie was het weer! Radio 2, met 1,2 miljoen luisteraars de grootste radiozender van Vlaanderen, en Ruben Van Gucht zorgden ervoor dat het grootste imago-evenement van de landbouwsector een hele week door alle Vlaamse huiskamers schalde. Dit jaar bezochten landbouwminister Brouns en vicepremier Van Peteghem onze Dag van de Landbouw. Ze bezochten respectievelijk een melkvee- en rozenbedrijf. Deze editie trok meer dan 100.000 fysieke bezoekers. We bereikten meer dan 1,5 miljoen unieke bezoekers via Facebook, 500.000 via Instagram en niet minder dan 243.000 mensen gingen een kijkje nemen op www.dagvandelandbouw.be. Ik wil via deze weg alle deelnemende bedrijven nog eens extra bedanken. Maar ook bedankt aan de talrijke vrijwilligers, verenigingen, sponsors en iedereen die meehielp om van deze Dag van de Landbouw een groot succes te maken.

Energiecrisis

Intussen is de federale regering ingegaan op onze vraag om de agrovoedingssector te beschouwen als kritische sector bij een eventueel energietekort. Het is belangrijk dat onze land- en tuinbouwbedrijven te allen tijde verzekerd zijn van energie. Dit is ook in het belang van de verwerkende industrie én niet in het minst van de consument. Wij wachten op doortastende maatregelen van de Vlaamse regering. Voor een aantal van onze bedrijven staat het water tot aan de lippen. Zij moeten doorheen deze energiecrisis worden geholpen. Zo niet kunnen zij in de toekomst geen duurzaam voedsel meer produceren, en dat lijkt mij even belangrijk als energie voor onze maatschappij!

Dankjewel aan iedereen die Dag van de Landbouw mee tot een succes maakte.

Vervroegde contractonderhandelingen industriegroenten noodzakelijk

Traditioneel vinden de contractonderhandelingen voor industriegroenten pas plaats in december en januari. Boerenbond raadt alle partijen aan om dit nu veel sneller aan te pakken om eind september al klaarheid te kunnen scheppen. Het is van groot belang om als teler tijdig voldoende kennis te hebben om je teeltplan samen te stellen en te streven naar een duurzaam en leefbaar bedrijf. Neem de gunstige langetermijnmarkt voor de granen, de sterk gestegen kosten en de retail die tijd gehad heeft om ook de consument te informeren, dan is een substantiële verhoging van de contractprijzen een evidentie. Groentetelers gaan nog meer dan voorgaande jaren nadenken over hun teeltplan en rendement zal daarin een terechte doorslaggevende factor zijn. In de vergoeding die groentetelers onderhandelen met hun afnemers moet ook rekening gehouden worden met risicofactoren zoals de gewijzigde klimatologische omstandigheden en de beschikbaarheid van arbeid. Geruststellend zijn alvast de signalen dat de wil er is om vroeger rond de tafel te gaan zitten.

Natuurherstelwet

Midden juli kondigden we in deze ‘Op de eerste rij’ aan dat we vanuit Boerenbond zeer ongerust zijn over het voorstel van Europese natuurherstelwet die de Europese Commissie net voor de zomer aankondigde. We hebben dan ook gretig gebruikgemaakt van de feedbackprocedure die de Europese Commissie organiseerde en dienden een stevige reactie in op dit voorstel. Dit voorstel tot verordening kan zorgen voor nieuwe bindende doelstellingen binnen en buiten de reeds afgebakende Europese habitatgebieden waarvan de impact op de land- en tuinbouwsector mogelijk pas op langere termijn duidelijk zal worden, maar ongetwijfeld groot kan zijn. Onze uitgebreide reactie is in deze Boer&Tuinder en op onze website te vinden. We zullen onze bezorgdheden hieromtrent ruim delen en bespreken met de relevante personen en organisaties in functie van de verdere behandeling binnen het Europees Parlement en de Europese Raad.

Asbestprotocol

De uitvoering van het asbestprotocol dat Boerenbond samen met de Vlaamse overheid uitwerkte, is met 1800 aanmeldingen een groot succes. Het voorziene budget bleek echter heel snel opgebruikt terwijl de vraag in de sector nog groot is. We doen dus de oproep aan de bevoegde minister om opnieuw middelen te voorzien. Op die manier kan de land- en tuinbouwsector verder actief meewerken aan het streefdoel van de Vlaamse regering om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.