Op de eerste rij: 21 oktober 2021

18 oktober 2021

Varkenscrisis. Wakker worden meneer Wojciechowski!!

De voorbije week stond de crisis in de varkenssector op meerdere politieke agenda’s. Voor landbouwcommissaris Wojciechowski bleek het, ondanks de brede steun voor de Belgische tussenkomst van minister Crevits over de varkenssector op de Europese Landbouwraad, allemaal nog wat voorbarig om over de brug te komen met crisismaatregelen. Volgens hem kan steun aan de varkenssector zelfs een averechts effect hebben en oorzaak zijn van bijkomende productie. Een zeer pijnlijke boodschap voor de vele gezinsbedrijven in de betrokken lidstaten, waaronder hier bij ons, die kreunen onder de slechte varkensprijzen als zelfs de bevoegde landbouwcommissaris in Europa blijkbaar niet bezorgd is over hen. Nu, het is niet de eerste keer dat er een teleurstellend njet komt bij een vraag naar Europese crisismiddelen. Maar laten we duidelijk zijn: deze crisis verdraagt geen neen. Afrikaanse varkenspest en hoge voederkosten ontwrichten in heel wat Europese landen de varkensmarkt en maken een crisisaanpak meer dan ooit noodzakelijk. We laten het hier dus niet bij. De Europese Commissie heeft de mogelijkheid én de verantwoordelijkheid om een Europees antwoord op een Europese crisis te geven. De Landbouwraad heeft met steun van maar liefst 23 lidstaten de juiste vraag gesteld. Dat is een ongeziene coalitie. Die lidstaten zullen verder druk zetten en dat geldt ook voor Boerenbond. Samen met Copa-Cogeca, de Europese landbouwkoepel waar Boerenbond lid van is, hebben we naast een zwaarwichtige coalitie ook de nodige kennis om het Europese spel te spelen. De laatste Europese kaarten zijn dus nog niet gelegd ...

Intussen heeft minister Crevits begin deze week ook de rondetafel varkens opnieuw samengebracht om het gevraagde actieplan om de sector structureel te versterken, af te kloppen. Centraal hierin wordt de oprichting van een brancheorganisatie varkens, waarin landbouworganisaties, de federatie van mengvoederleveranciers en slachthuizen samen een toekomststrategie voor de sector zullen uitwerken. Enkel met alle neuzen in dezelfde richting kunnen we stappen zetten om werk te maken van meer differentiatie en toegevoegde waarde in de Belgische varkensketen die ook terechtkomt bij de varkenshouder. Er is werk aan de winkel en snel resultaat is nodig. Ons engagement is alvast helder en ferm: aan de slag dus!

 

Van boer tot bord ziende blind

Dat de van boer tot bord-strategie (F2F) in zijn huidige vorm een zware impact zou hebben op onze sector, daar waarschuwden we al voor van bij de lancering. Nu wordt dit ook bevestigd door verschillende studies: de productie in de EU en het inkomen van de boer zullen dalen, want een deel van onze productie zal overgenomen worden buiten de EU aan lagere normen en dus kosten. Europees commissaris Timmermans wil blijkbaar koste wat het kost toch zijn strategie doordrukken. Zelfs het bewust langdurig achterhouden van eigen studiewerk door de Europese Commissie wordt niet geschuwd om toch maar de impact van de eigen strategie te maskeren. Duidelijkere bewuste politieke tegenwerking van het voeren van een eerlijk debat is er niet. Intussen vormde het Europees Parlement dus positie zonder een doorgedreven en omvattende impactstudie. Want de Commissie weigert deze uit te voeren. Vanuit de sector werden dan maar eigen studies besteld. Die worden, zoals verwacht, weggewuifd als eenzijdig en partijdig … maar liggen tegelijk wel in lijn met het achtergehouden eerste studiewerk van de Europese Commissie zelf. Voeren wij een informatieoorlog over de vergroening van landbouw? Nee, wij doen onze job, zoals de Commissie ook zou moeten doen. En de informatie die er is, wijst in dezelfde richting. Ook als die je niet goed uitkomt, moet je er wel naar kijken en er rekening mee houden. Ik kan er echt niet bij hoe men ervoor kiest om blinde politieke beslissingen te nemen. Hoe kan men op deze manier een gedragen beleid voeren? Groene ideologen zetten ons intussen weg als lobbyende negationisten en bangmakers. Niets van! Want laat mij duidelijk zijn, we gaan akkoord met de belangrijkste principes van de van boer tot bord-strategie en delen de verdere verduurzaming van onze voedselproductie. Maar wij verdedigen ook voluit de belangen van onze boeren en tuinders – wat had men anders gedacht …?

De varkenscrisis verdraagt geen neen.

Sonja De Becker

voorzitter Boerenbond