Op de eerste rij: 21 december 2023

19 december 2023
We gaan ervoor, ook in 2024

Ongelofelijk, maar er is alweer bijna een jaar voorbij. Binnen enkele dagen zitten we aan de kersttafel en voor je het weet moet je eraan wennen dat de datum nu eindigt met ‘2024’. Wat is het snel gegaan, en wat is er ongelofelijk veel gebeurd.

2023 begon en eindigde turbulent, met diverse dossiers die geblokkeerd zaten en de land- en tuinbouwsector meesleurden in een straatje van onzekerheid. Dankzij de cruciale positie die landbouwers innemen in onze structuren weten we bij Boerenbond heel goed waar de noden van de sector liggen en wanneer het tijd is voor actie. De 3000 tractoren in Brussel zullen nog lang in ons geheugen gegrift blijven ...

De weken nadien waren intensief: er kwam niet alleen een eerste stikstofakkoord, ook de middelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) werden vrijgemaakt, de uitkoopregeling voor de varkenshouderij ging van start én het principeakkoord tussen landbouw en milieu over het Mestactieplan werd gesloten. Het ene dossier bracht een positieve impuls met zich mee, het andere zorgde dan weer voor grote ongerustheid en terecht onbegrip.

Vandaag zijn, helaas, lang niet al deze dossiers opgelost op een manier die aansluit bij de noden van de Vlaamse land- en tuinbouw. Dat weten we, en dus ligt er ook voor het nieuwe jaar nog heel wat werk op de plank. Zowel voor het stikstofdecreet als het verhaal van de parken zetten we als Boerenbond juridische stappen. Wanneer de overheid woordbreuk pleegt en gemaakte afspraken worden geschonden, is het nodig dat de landbouw met één stem spreekt en afbakent waar onze grenzen zijn. We zijn op alle vlakken bereid om een waardevolle gesprekspartner te zijn, maar de belangen van onze leden komen altijd op de eerste plaats.

En net daarom gaan we er in 2024 voor zorgen dat onze leden nog meer zelf aan het stuur van de landbouw van de toekomst komen te zitten. Bestuursleden zetten zelf de lijnen uit voor de landbouwsector van 2040, met bijbehorende noden en doelen.

Want de toekomst ... Daar bouwen we allemaal samen aan!

"Ik wens je gezellige, deugddoende kerstdagen en een fantastisch boerenjaar in 2024.”