Op de eerste rij: 21 april 2020

19 april 2022
Sierteelt investeert in klimaatrobuust telen

Ik kon een paar weken geleden op het fantastische bedrijf van René en Solange Denis kennismaken met de verschillende innovatieve systemen die dit bedrijf, met ondersteuning van het PCS, toepast om energiezuiniger én klimaatbewuster te produceren. Zo werd er geïnvesteerd in een volledige opvang en hergebruik van regenwater, slimmere combinaties van teeltkeuzes en technologie maar ook in een nieuw sierteeltproduct, namelijk een nieuw type van groengevel ontwikkeld samen een consortium van bedrijven waaronder Sioen, met expertise van PCS en ondersteund door Vlaio. Dit soort groengevel speelt in op de behoefte aan meer groen in de stad, wat een milderend effect moet hebben op de klimaatverandering.

Minister Crevits maakte van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat sedert begin deze maand het steunpercentage voor energieschermen verhoogd wordt van 30 naar 40% en voor jonge boeren van 40 naar 50%. Daarmee gaat zij in op een vraag van onze organisatie, waarvoor dank.

Aftellen naar de Floraliën Gent

Eind deze maand gaan de deuren open voor de langverwachte editie van Floraliën Gent 2022. Na tweemaal uitstel in 2020 en 2021, om de welgekende Covid-19-redenen, kunnen eind deze maand bezoekers de pracht en praal bewonderen uit de Vlaamse boomkwekerij, bloemisterij en snijbloemensector. AVBS, dé sierteelt- en groenfederatie van Boerenbond, vertegenwoordigt de Vlaamse sierteeltsector met een imposante groepsstand van 2000 m² die 75 AVBS-leden samen tot stand brengen. Doorheen de AVBS-stand wandel je als het ware in het Lam Gods. De stand is een creatief hertekende versie van het Lam Gods met bloemen, planten, struiken en bomen van Vlaamse bodem. Meer dan 365 verschillende plantensoorten zijn er op een unieke wijze in verwerkt! 

Met alle deelnemers samen is Floraliën Gent een plek van inspiratie en tegelijk een showcase voor de laatste ontwikkelingen op gebied van trends, duurzaamheid, onderzoek en innovatie van onze Vlaamse sierteeltsector. Het evenement is een eeuwenoude traditie om het brede én het professionele publiek uit binnen- en buitenland unieke creaties te tonen met bloemen en planten en hen daarmee te inspireren. Daarmee biedt Floraliën Gent een unieke mogelijkheid om internationale handelsrelaties te versterken.

Met nog één week te gaan voor de officiële opening is het alle hens aan dek bij AVBS om de stand op z’n allerbest te krijgen. Koninklijk bezoek zal de Floraliën Gent inwandelen, waarna het brede publiek kan gaan genieten. Als lid van Landelijke Gilden geniet je overigens van een mooie korting op de toegangsprijs. Ik wens alle deelnemers alvast heel veel succes met de voorbereidingen en kijk er zelf ook naar uit om het eindresultaat te zien, allemaal topproducten van onze eigen Vlaamse siertelers!

Openbaar onderzoek PAS van start

Het openbaar onderzoek over het PAS-akkoord is deze week gestart. Zoals aangekondigd zullen we jullie ondersteunen bij het indienen van een persoonlijk bezwaarschrift. Volgende week, op dinsdag 26 april, organiseren we hiervoor een webinar waarbij we jullie in detail zullen inlichten. Inschrijven hiervoor kan via https://vormingen.boerenbond.be/vorming/12726/inschrijvingextern. Want jullie bezwaren zijn ontzettend belangrijk. Zo kunnen we de overheid laten zien welke gevolgen haar beslissingen op elk landbouwbedrijf voor de betrokken gezinnen heeft. En dat het impact zal hebben, dat is zeker. Dat is niet alleen zo voor de rode bedrijven die vervroegd moeten sluiten, maar ook voor de zogenaamd groene bedrijven en zelfs ook voor niet-veehouderijen, denk maar aan akkerbouwers, boomtelers of fruittelers met percelen waar de ontheffing op nulbemesting dreigt te vervallen. Kortom, ook bedrijven waar het stikstofdossier misschien nu nog een ver-van-mijn-bedshow lijkt, zullen de impact voelen. Ook zij moeten nu hun bezwaar kenbaar maken en hun stem laten horen.

Ondertussen blijven we ook op het terrein actie voeren en duidelijk maken wat de impact van dit stikstofakkoord is. Bedankt aan iedereen die al meewerkte hieraan. Bedankt ook aan de gemeentebesturen die al toegezegd hebben ook bezwaar te zullen indienen. Zij hebben de waanzin van dit akkoord alvast goed begrepen. Ook de volgende weken en maanden blijft het van cruciaal belang dat we politici maar ook medeburgers duidelijk maken wat er aan de hand is en hoe met het levenswerk van honderden gezinnen gespeeld wordt. 

Een bezwaar tegen het PAS-akkoord indienen is heel belangrijk. Volg zeker volgende week ons webinar.

Sonja De Becker

Voorzitter Boerenbond