Op de eerste rij, 2 september 2021

31 aug
Elke week bespreekt voorzitter Sonja De Becker de landbouwactualiteit in ons ledenblad Boer&Tuinder.

Landbouwpercelen toch niet vogelvrij

Vorige week verslikte je je – net als ik – wellicht ook in je koffie bij het lezen van de krant of het bekijken of beluisteren van het journaal. De hele dag ging het over het feit dat je voortaan, sinds 1 september, zomaar zonder enige toestemming de tuin van je buren mag betreden om je spullen terug te halen, je haag te snoeien of er een bouwkraan te plaatsen voor uitvoering van bouwwerken aan je eigendom. Ook landbouwpercelen zouden vrij toegankelijk zijn, tenzij ze bebouwd of bewerkt zijn en tenzij er een verbodsbord staat. Kafka natuurlijk, maar vooral: onjuist. Op onze vraag en met de steun van voormalig minister van Justitie Koen Geens heeft huidig minister van Justitie Van Quickenborne dezelfde dag nog de puntjes op de ‘i’ gezet en de nieuwe regels verduidelijkt. Daarbij heeft hij ook expliciet gesteld dat de nieuwe regels niet toelaten om akkers en weiden te betreden, ook niet als de akker braak ligt. Percelen in landbouwgebruik worden per definitie geacht in gebruik en dus ‘bewerkt’ te zijn en zijn dus niet vogelvrij sinds 1 september! Intussen is het kwaad natuurlijk geschied en zijn heel wat mensen wellicht toch op het verkeerde been gezet. Daarom gaan wij samen met Landelijke Gilden in de komende weken extra initiatieven nemen om via een aantal mediakanalen het grote publiek te wijzen op de juiste regels.

Geen verlenging uitrijregeling, wel uitzondering voor vanggewassen

Ik hoef het jullie niet te zeggen: de weersomstandigheden van de laatste weken zorgen ervoor dat de oogstwerkzaamheden moeizaam verlopen. Op sommige plekken is het graan nog steeds niet gemaaid en waar dat wel zo is, ligt in veel gevallen het stro nog op het veld. Heel wat percelen liggen er bovendien nat bij. Voor een aantal teelten heeft het vochtige weer gezorgd voor een verhoogde infectiedruk waardoor extra gewasbescherming moest worden toegediend waar wachttijden voor het oogsten aan gekoppeld zijn. Bovendien liggen de akkers er dikwijls te nat bij om ze onder goede omstandigheden te berijden, laat staan mest uit te spreiden en/of tijdig vanggewassen ingezaaid te krijgen. Het is de reden waarom we aan minister Demir vorige week vroegen om, gezien al deze uitzonderlijke weersomstandigheden, de uitrijregeling te verlengen tot 10 september voor de meststoffen van type 2 en 3 onder de voorwaarden zoals dat in het Mestdecreet voorzien is en ook de datum voor inzaai van vanggewassen te verlengen. De beslissing liet op zich wachten, tot we eind vorige week dan de mededeling binnenkregen dat er geen verlenging van de uitrijregeling komt.

Uiteraard zijn we zwaar teleurgesteld in deze beslissing. De minister heeft een duidelijke decretale basis voor de verlenging die niet voor niets in het Mestdecreet staat en die geen ‘gunst’ naar de landbouwers is, maar net het vanggewas de kans moet geven zich beter te ontwikkelen en die het boeren ook mogelijk moet maken op een goede landbouwkundige en milieukundige manier te werken met respect voor de bodemstructuur. Enige realiteitszin en begrip voor de moeilijke oogstwerkzaamheden was hier echt wel op zijn plaats geweest …

De termijn voor de inzaai van vanggewassen die voor 15 september moeten worden ingezaaid, is in bepaalde gevallen wél verlengd tot 30 september. Dat is een goede zaak.

Eens te meer toont wat we nu meemaken aan dat werken met een vaste datum in de wetgeving in onze sector, waar we sterk afhankelijk zijn van de weeromstandigheden, een onmogelijke zaak is, zeker als we voor het verkrijgen van een uitzondering omwille van het weer dan nog eens afhankelijk zijn van de goodwill van een minister. Het is voor onze boeren op die manier onmogelijk om op een correcte landbouwkundige en milieukundige manier in de meest optimale omstandigheden te werken. Wanneer gaan de beleidsmakers dat eindelijk eens begrijpen?

In onze sector werken met vaste data die in de wet gebetonneerd zijn, is een onmogelijke zaak.

Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond