Op de eerste rij: 18 januari 2024

15 januari 2024
Eindelijk!

Vorige week mocht ik premier De Croo vergezellen voor een blitzbezoek van 36 uur (!) naar China. Dit bezoek was voor ons belangrijk om de Chinese markt terug vrij te krijgen voor varkensvlees (vijfde kwartier), maar ook om de kwaliteit van ons witloof, paprika, peren, appels, knolselder, prei, fruitbomen … nog eens onder de aandacht te brengen. We hebben het afgelopen jaar geen inspanning geschuwd om de Chinezen te overtuigen. Contacten op hoog diplomatiek niveau zoals met de Chinese ambassadeur, bezoeken op onze bedrijven … Niets gingen we uit de weg om China te overtuigen van de veiligheid en kwaliteit van onze producten. En dat harde werk heeft geloond.

Met dank ook aan het FAVV voor het begeleiden van inspecties en aan VLAM en Febev om mee aan dezelfde kar te trekken. En uiteraard een welgemeende dankjewel aan premier De Croo. Samen met minister van Buitenlandse Zaken Lahbib overtuigde hij in een persoonlijk gesprek de Chinese premier om het handelsembargo voor varkensvlees op te heffen. Daarnaast werden ook de laatste formaliteiten voor het exporteren van witloof besproken en werd er een sanitair protocol voor de export van paprika afgesloten. Kortom, deze missie was een mooi sluitstuk voor al onze inspanningen en moet leiden tot een betere prijs voor de kwaliteitsvolle producten van onze boeren.

Deze week nodigde VLM een brede groep stakeholders uit voor de voorstelling van de documentaire ‘Mestmeesters’. In 50 minuten wordt de kijker meegenomen in het verhaal van vier hardwerkende landbouwers die zich elke dag inzetten voor het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit. De documentaire schetst een mooi beeld van de grote diversiteit van onze Vlaamse land- en tuinbouw. De VLM stelt zich met dit initiatief constructief op en brengt een positief en sensibiliserend verhaal. Het tonen van goede voorbeelden als deze, moeten zeker helpen in het verder verbeteren van de waterkwaliteit.

Een breed draagvlak dus. Laat het net dat zijn dat ook de basis was voor het MAP 7-akkoord, een Mestactieplan met de steun van alle stakeholders. Maar vandaag is er nog steeds geen nieuw Mestactieplan. Toch wil ik hierbij alvast alle landbouwers oproepen om ook dit jaar zeer zorgvuldig om te gaan met de bemesting op je bedrijf. Pas waar mogelijk al duurzame technieken toe. Alleen als iedereen er samen voor gaat, samen met de andere actoren die een impact hebben, zal de waterkwaliteit verbeteren.

Komt er dan geen MAP 7? Voor het nieuwe bemestingsseizoen lijkt ons dit alleszins te laat. Onze boeren hebben nood aan duidelijkheid en hun plannen voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels gemaakt. Toch verwachten wij van onze beleidsverantwoordelijken dat ze hun verantwoordelijkheid nemen, en het gemaakte akkoord alsnog omzetten in een zevende Mestactieplan, voor de volgende jaren. Het moet duidelijk zijn: het beste is de vijand van het goede: met blijven te aarzelen, berekenen en bestuderen gaan we de waterkwaliteit niet verder verbeteren.

"Het beste is de vijand van het goede."