Op de eerste rij: 16 mei 2024

Onderlinge samenwerking versterkt boeren wereldwijd

Afgelopen week waren we met een delegatie van Boerenbond en Unizo uitgenodigd door Trias, onze organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die ondernemende personen in het Zuiden steunt, om een aantal van hun projecten in El Salvador en Honduras te bezoeken. 

Trias ontstond in 2002 uit de samensmelting van onze organisatie Ieder voor Allen, Form van Unizo en ACT van cd&v. Als je de geschiedenis van de oorspronkelijke organisaties meerekent heeft Trias inmiddels al meer dan 50 jaar ervaring met de ondersteuning van boeren- en ondernemersverenigingen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. 

We konden ter plaatse met onze eigen ogen vaststellen hoe nuttig het werk van Trias is. Op maat van ondernemers krijgen boeren en hun organisaties via verschillende partners onder meer toegang tot advies, opleidingen en kleine leningen. Door het delen van kennis en expertise worden landbouwers ondersteund om zich te verenigen en coöperatieve samenwerkingen op te starten. Deze ondersteuning helpt de lokale boeren om hun belangen te verdedigen en zich verder te ontwikkelen: van zelfvoorziening evolueren naar volwaardig ondernemerschap. 

Tijdens onze reis bezochten we verschillende projecten zoals een coöperatieve koffieplantage, een praktijkcentrum, een lokale aankoop- en verkoopvereniging en een microfinancieringsinstelling. We kregen inzicht in de werking van de organisaties, hoe ze gestructureerd zijn en hoe ze hun leden ondersteunen. Het moet niet verbazen dat het traject van deze organisaties erg gelijkend is aan hoe onze eigen organisatie zich in de voorbije 130 jaar ontwikkelde. Van de eerste stappen om de positie van de boer te versterken door zich te verenigen richting beleid en markt, tot het bieden van zekerheid over voldoende én kwaliteitsvolle grondstoffen, voeders en zaden door samenaankopen. Maar ook het verschaffen van toegang tot kredieten om een bedrijf verder uit te bouwen, het opzetten van coöperaties en samen investeren in onderzoek, vorming en opleiding. De succesrecepten van Boerenbond als organisatie blijken ook ver weg van hier en tot op vandaag, dé sleutel te zijn om de boeren te verenigen en te versterken. 

De boeren in Centraal-Amerika kunnen zich nog verder verbeteren op het vlak van productie, efficiëntie en duurzaamheid maar verder zijn hun uitdagingen dezelfde als de onze: hun positie in de markt verstevigen, hun ecologische voetafdruk verkleinen en zich tegelijk proberen aan te passen aan het veranderende klimaat en op een economische haalbare manier tegemoet te komen aan alle duurzaamheidsvragen vanuit de maatschappij. 

Die inzichten neem ik mee om verder te werken aan onze opdracht. Immers, waar ter wereld dan ook, boeren hebben dezelfde missie: gesterkt door onderlinge samenwerking op een zo duurzame en ecologische manier 8 miljard mensen van voedsel voorzien. En dat kunnen ze alleen als ze ook hun eigen boterham kunnen verdienen én ze een toekomstperspectief hebben. Een boodschap die we aan de beleidsmakers elke dag overmaken, vandaag maar ook in de volgende legislatuur. Laten we hopen dat ze die boodschap ook ter harte nemen! 

“Zelf een boterham verdienen en een toekomstperspectief hebben, zijn wereldwijd basisvoorwaarden voor duurzame voedselproductie."