Op de eerste rij: 15 september 2022

13 september 2022
Sinds 1982: Dag van de Landbouw

Zondag zwaaien de deuren van 51 prachtige land- en tuinbouwbedrijven open voor het grote publiek. Jaarlijks trekt deze dag tienduizenden fysieke bezoekers en een veelvoud digitale bezoekers. Bij het ter perse gaan van deze Boer&Tuinder had de Facebookpagina van Dag van de Landbouw al de kaap van 1 miljoen unieke bezoekers behaald. Dag van de Landbouw is een unieke opendeurdag waarop we fier kunnen uitpakken met de traditie en het vakmanschap in onze sector. Vandaag moeten we meer dan ooit de consument laten zien hoe duurzaam we werken en hoe we zijn dagelijks voedsel produceren. Onze sector produceert bovendien ook het groen dat binnen- en buitenruimte opfleurt en tal van andere zaken: energie van eigen bodem, ons karakteristiek landschap, biodiversiteit en een ruimte voor recreatie en zorg. Via onze sociale media en website www.dagvandelandbouw.be kan je alles volgen. Daarnaast kan je ook afstemmen op Radio 2 voor een blik achter de schermen van de deelnemende bedrijven. Dit jaar zal sportpresentator en -journalist Ruben Van Gucht zijn laarzen aantrekken en verslag uitbrengen. Jij komt zondag toch ook?

Als het goed is zeggen we het ook

Wij zijn tevreden dat Vlaams minister van Omgeving Demir onze oproep gehoord heeft en dat er dit jaar nog een beslissing genomen zal worden over het invoeren van statiegeld op plastic flessen en blikjes. Deze maatregel moet helpen in de strijd tegen het zwerfafval. Achtergelaten verpakkingen veroorzaken heel wat schade aan dieren, gewassen en machines. Zo toonde een studie van de Universiteit van Wageningen aan dat er in Vlaanderen jaarlijks maar liefst 5000 koeien ziek worden door zwerfafval. De economische kosten die zwerfafval met zich meebrengt voor de Vlaamse land- en tuinbouw wordt volgens dezelfde studie geraamd op 4,5 tot 6,8 miljoen euro per jaar. Om het zwerfafval in Vlaanderen te verminderen organiseerden we in het verleden zelf sensibiliseringsacties in samenwerking met andere partners zoals OVAM. We hebben echter moeten vaststellen dat deze acties niet volstaan om een gedragsverandering bij de consument te realiseren. Er is dus nood aan een doortastendere aanpak om zwerfvuil te verminderen. De invoering van statiegeld kan hier zeker bij helpen.

51 maal welkom op onze Dag van de Landbouw!

Lode Ceyssens

Voorzitter Boerenbond

Uitstel inzaai vroege vanggewassen

Minister Demir en de Mestbank gingen ook in op onze vraag voor uitstel van inzaai van de vroege vanggewassen. Op kurkdroge akkers vanggewassen inzaaien is geen goede landbouwpraktijk, waardoor onvoldoende reststikstof kan worden vastgelegd. Onze boeren werken niet met een kalender maar volgens de omstandigheden van weer en bodem. Wetgeving moet dan ook flexibel zijn om in functie van de veldomstandigheden bij te sturen zonder risico’s te lopen op uitspoeling van nutriënten.

Praten in plaats van procederen!

Vorige week kwam het bericht dat een aantal milieuorganisaties de Vlaamse regering dagvaarden omwille van een falend mestbeleid. Het is zonder meer zorgwekkend dat dergelijke dossiers zo gejuridiseerd worden. We hebben net nood aan oplossingen in plaats van procedures. Boerenbond kijkt alvast uit naar een uitnodiging om mee te denken over een nieuw MAP.

Wat doet Europa?

De Green Deal-marathon gaat onverminderd door, in een (na)jaar waar economische voorspoed veraf lijkt. Tegelijk wordt er aan de Europese voedingsketen gerammeld, met gesloten kunstmestfabrieken en steeds verder stijgende kosten voor boeren en consumenten. Op 14 september is de Europese Commissie aan zet met de jaarlijkse ‘State of the European Union’ door voorzitter Von der Leyen. Energiebeschikbaarheid en de kostprijs ervan staan hoog op de agenda, maar het zal voor ons niet het enige aandachtspunt zijn. Belangrijk blijft of men in Brussel het tempo en de ambitie van de Green Deal zal temperen of andere accenten zal leggen in deze snel veranderende context. Land- en tuinbouwers zijn kampioenen in verduurzaming, maar snelheid en ambitie moeten afgestemd zijn op de realiteit.