Op de eerste rij: 14 april 2022

12 april 2022
Valse start in het PAS-dossier

Op 19 april start het openbaar onderzoek over het stikstofakkoord. Boerenbond zal zijn leden voluit en onderbouwd ondersteunen in het opmaken van bezwaren. Op 26 april geven we in een webinar meer toelichting over hoe we dit concreet gaan doen. Volg het zeker, want het is cruciaal dat elk bedrijf dat op de een of andere manier geraakt wordt door dit dossier, zijn stem laat horen, ook via het openbaar onderzoek.

Intussen is de VLM begonnen met het aanschrijven van de rode bedrijven. Gelet op de boodschap in de brieven, namelijk de aankondiging dat de Vlaamse regering in haar stikstofakkoord besliste dat deze bedrijven vervroegd de deuren moeten sluiten, zou je denken dat deze brieven met de nodige zorg worden geschreven. Niets daarvan! Bedrijven die nooit eerder de stempel rood kregen en ook vorig jaar geen bezoek van de VLM kregen, krijgen nu plots een brief dat ze moeten sluiten … 

We hebben ook weet van een bedrijf dat na schrapping van de zoekzones (bevestigd door ANB) oranje werd en dat zeer onlangs nog een nieuwe vergunning kreeg.  Hallo … de lijst van rode bedrijven was toch een gesloten lijst van deze bedrijven die ‘rood’ waren in 2015 en die afgeklopt was samen met de conceptnota? Of niet? Of weet men het zelf niet meer?

Minstens even hallucinant is dat bedrijven niet eens meekrijgen op welke berekeningen en gegevens men zich baseert. Is men misschien bang dat de berekeningen of gegevens niet kloppen? Net zoals de lijst van de rode bedrijven zelf?

De eerdere communicatie over de rode bedrijven was al een kaakslag en getuigde niet van enige empathie. Wat nu gebeurt naar individuele bedrijven, is gewoonweg een regelrechte schande. En dan is men verbaasd dat boeren woedend zijn en is men verontwaardigd dat hun belangenorganisatie spreekt van waanzin? Tja,  hoe moet je zo’n beleid anders noemen?

Verbinden, niet enkel met woorden maar ook met daden

Vorige week boorden minister van Landbouw Hilde Crevits en ikzelf samen symbolisch een plantgat midden in de weide van Nico en An Vandervelpen in Bekkevoort. Zij zetten afgelopen winter samen met 20 andere landbouwers de stap naar agroforestry oftewel boslandbouw. Dat is een landbouwsysteem waarbij landbouwteelt gecombineerd wordt met de productie van houtige gewassen – in hun geval de aanplant van walnotenbomen en hazelaars in de weide op hun huiskavel.

Agroforestry wordt op dit moment nog maar beperkt toegepast in Vlaanderen (een 100-tal cases) en daar zijn, ondanks de opportuniteiten, ook een aantal redenen voor: het economisch verdienmodel is nog onzeker, er is de vrees voor de negatieve impact van de schaduw van de bomen op de opbrengst en er is ook de rechtsonzekerheid of deze bomen na verloop van tijd nog wel zullen mogen gekapt worden.

Het is daarom goed dat via het projectconsertium Agroforestry en het Vlaio-project Agroforestry 2025, waarin Boerenbond en Boerennatuur Vlaanderen investeren en participeren, onderzoek naar al deze aspecten gedaan wordt. Want dat is nodig om op de terechte zorgen en vragen die leven bij boeren een grondig en onderbouwd antwoord te krijgen. Als de Vlaamse overheid deze vorm van landbouw écht van de grond wil krijgen in Vlaanderen, is het trouwens noodzakelijk om dringend werk te maken van een statuut voor natuur in agrarisch gebied. Hoe kan men anders verlangen dat boeren instappen en effectief werk maken van meer en kwalitatieve natuur op landbouwpercelen als niemand kan vertellen welke gevolgen dat heeft voor de bedrijfsvoering?

Boeren hebben recht op duidelijkheid en zekerheid. Ik maakte van de gelegenheid ook gebruik om duidelijk te maken dat Boerenbond boerennatuur omarmt, en dat niet enkel met woorden – zoals anderen – maar wel met daden. En dan heb ik het niet over het boren van het plantgat.

Neen, 15 jaar geleden al stond Boerenbond aan de wieg van Eco2, de voorloper van Boerennatuur Vlaanderen, dé toonaangevende organisatie voor agrarisch landschaps-en natuurbeheer in Vlaanderen, waar we samen met boeren concreet en op het terrein economie en ecologie in het agrarisch gebied bijeen brengen, gedragen door gedegen onderzoek en een rechtszeker en stimulerend beleid. Samen met en via Boerennatuur Vlaanderen kiest Boerenbond duidelijk de weg van ‘verbinden’, al 15 jaar lang en ook in de toekomst. En niet enkel met woorden, maar ook met daden.

Er is dringend nood aan een statuut voor natuur in agrarisch gebied.

Sonja De Becker

Voorzitter Boerenbond