Op de eerste rij: 13 juni 2024

In nieuwe regeerakkoorden uitdagingen voor landbouw samen aanpakken

De kiezer heeft de kaarten geschud. Ik feliciteer de winnaars van de verkiezingen. Maar tegelijk zie ik ook veel uitdagingen voor ons liggen. Alle puzzelstukken liggen op tafel. De nodige coalities en nieuwe regeringen moeten nu snel vorm krijgen. Ons land en Vlaanderen kunnen het zich in uitdagende tijden zoals vandaag niet permitteren om in een periode van stilstand terecht te komen. We hebben nood aan duidelijke regeerakkoorden waarin keuzes gemaakt worden om de uitdagingen waar de land- en tuinbouwsector voor staat, samen aan te pakken.

Onze sector is een strategische sector die werk biedt aan meer dan 120.000 mensen. Voor land- en tuinbouwers is er geen tijd te verliezen. Onze ondernemers hebben nood aan stabiliteit, doordachte oplossingen en toekomstperspectief. Wij reiken de hand aan de onderhandelaars om werk te maken van rechtszekerheid, ruimte om te ondernemen, een correct inkomen en om verder te bouwen aan het overlegmodel waarvan de voorbije maanden de basis werd gelegd. 

Er ligt dan ook veel werk op de plank om tot meer rechtszekerheid, ruimte om te boeren en een correct inkomen te komen. Concreet zijn de omslag naar een emissiereductiemodel voor stikstof, een betere bescherming van onze landbouwgronden, het wegwerken van onnodige administratieve overlast, het stoppen met kalenderlandbouw, de uitvoering van het onderhandelde MAP-akkoord … maar enkele van de vele uitdagingen die alvast moeten worden vastgepakt, in overleg met de sector.

De aandacht voor het Europese niveau is bovendien niet enkel een opdracht voor de Europese Parlementsleden maar voor alle beleidsniveaus. In de onstabiele wereld waarin we vandaag leven is een sterke, duurzame eigen voedselproductie belangrijker dan ooit. En daar hebben we boeren voor nodig. We hebben geen boodschap aan een opbod van allerlei ambitieuze, soms uiteenlopende doelstellingen, maar we moeten onze land- en tuinbouwers ondersteunen om die doelstellingen te halen. Zonder ze daarenboven nog eens oneerlijke concurrentie aan te doen met handelsakkoorden waarin die duurzaamheid ineens een pak minder belangrijk blijkt. We moeten van een Green Deal naar een Farmers’ Deal. 

De uitdagingen zijn groot. We moeten de hand aan de ploeg slaan. Wij reiken alvast de hand aan de toekomstige beleidsmakers om in overleg te gaan, met één heel duidelijke vraag: land- en tuinbouwers zorgen voor uw eten, zorg alstublieft voor hun toekomst!

“Boeren zorgen voor uw eten, zorg alstublieft voor hun toekomst.”