Op de eerste rij: 11 januari 2023

9 januari 2024
België aan het roer van Europa

Op 1 januari begon er niet alleen een nieuw jaar, ons land begon ook aan zijn termijn van 6 maanden als voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Er is al veel over gezegd en geschreven, maar de impact van deze rol is niet altijd even duidelijk.

België heeft formeel als opdracht om alle Europese vergaderingen van vakministers in goede banen te leiden. Daarnaast zal België namens alle lidstaten onderhandelen met het Europees Parlement over een aantal dossiers. Zo heeft ons land het komende halfjaar de kans om eigen accenten te leggen in de Europese agenda en kan het zo thema’s die belangrijk zijn naar de voorgrond schuiven. Beslissingen of wetgeving forceren kan uiteraard niet, want als voorzitter hebben we vooral de taak om tot gedragen oplossingen te komen.

Maar wat betekent dat nu voor land- en tuinbouw in ons land? Het lijkt erop dat bepaalde thema’s die op het Belgische prioriteitenlijstje staan dicht aanleunen bij wat onze sector bezighoudt. De Voedsel- en Eiwitstrategie die België in 2022 naar buiten bracht is zo’n stokpaardje waarmee we nu op Europees niveau willen uitpakken. Geloof het of niet, ons land is zo goed als uniek in Europa met een plan dat op langere termijn in kaart brengt hoe we kunnen zorgen voor voldoende en duurzaam voedsel en eiwitten. Het lijkt me hoog tijd dat Europa inziet hoe cruciaal voedselvoorziening is en een visie uitwerkt die een duidelijke route uitstippelt om sterk te blijven staan in lokale voedselproductie.

Ik hoop in elk geval dat het voorzitterschap een opportuniteit kan zijn om Europese beleidsmakers bewust te maken van de langetermijngevolgen van hun beslissingen in de verschillende lidstaten. Want hoewel het Europese landbouwbeleid en de bijbehorende steun van cruciaal belang zijn voor onze sector, is de keerzijde van de medaille ook niet te onderschatten. Het stikstofmoeras waarin we ons nog steeds bevinden is immers een gevolg van de Europese Habitatrichtlijn uit 1994. De natuurherstelwet die men nu vormgeeft binnen Europa dreigt daar nog een schepje bovenop te doen. Ik reken daarom op de Belgische vertegenwoordigers om ook de vinger op de wonde te durven leggen in deze dossiers.

Wanneer het Belgische voorzitterschap afloopt zijn we juni en trekken we zowel voor de Europese als federale en regionale verkiezingen naar de stembus. Het wordt dus een interessant jaar waarin zowel bevolking als beleid kleur zal moeten bekennen. Het is een mooie uitdaging om het schip daar naartoe te mogen sturen en, al is het maar subtiel, mee de koers te mogen bepalen.

 

“Het wordt een interessant jaar waarin zowel bevolking als beleid kleur zal moeten bekennen.”