Op de eerste rij: 10 mei 2024

De uitzonderlijk natte maanden die achter ons liggen, zorgen ervoor dat het geduld van landbouwers op de proef wordt gesteld. De goesting is groot om bij zonneschijn het veld op te gaan, maar voorzichtigheid is geboden. Een zonnedag die wordt afgelost door een regendag kan bedriegen, aangezien de natte grond snel verzadigd is en veldwerkzaamheden de grond beschadigen. 

Geduld hebben onze landbouwers de laatste jaren in overvloed moeten uitoefenen. Het heeft immers lang geduurd vooraleer landbouwers gehoord werden door het beleid. De goedkeuring van het stikstofdecreet in januari was de druppel die de emmer deed overlopen, met opnieuw regelgeving die de hoop op toekomstperspectief de kop indrukte. We zijn intussen drie maanden sinds de start van de boerenprotesten en het geduld wordt eindelijk voorzichtig beloond. 

Wanneer we de balans opmaken van de verwezenlijkingen voor de landbouwsector, dan moeten we daar niet verlegen om zijn. Integendeel, vanuit andere sectoren wordt naar ons gekeken. ‘Die boeren hebben het toch maar mooi klaargespeeld om bij de beleidsmakers aan tafel te schuiven, hun eisen neer te leggen én hierover tot een akkoord te komen!’ De lijst (op pagina 5) met maatregelen situeert zich op verschillende beleidsniveaus en gaat van het in gang zetten van de omslag naar een emissiereductiesysteem tot heel tastbare aanpassingen op korte termijn, zoals het aanpassen van het boetesysteem van de Mestbank en het onmiddellijk stopzetten van aankopen van landbouwgrond in herbevestigd agrarisch gebied. De landbouworganisaties hebben zelfs structureel overleg met de Vlaamse regering afgedwongen en worden zo meer betrokken bij beleidsinitiatieven.

De federale regering deed vorige week op de valreep nog haar duit in het zakje met de ‘prijstunnels’ en de regelgeving op oneerlijke handelspraktijken die de positie van de landbouwer in de keten danig versterkt. Vanuit Europa werden de zeilen stevig bijgezet en de koers grondig gewijzigd. De donkergroene Green Deal werd enkele tinten lichter met onder andere de pauze- (of stop?-)knop op de Natuurherstelwet, versoepelingen in de GLB-voorwaarden en de erkenning van Renure.

Binnenkort komen we echter weer in rustiger vaarwater terecht met eerst de pre-verkiezingsmodus en daarna vermoedelijk regeringen die enkele weken of maanden in lopende zaken zullen zijn. We zullen evenwel niet rusten, we houden de druk hoog om de taskforces voort te laten werken en met oplossingen te komen. Over kalenderlandbouw, over een aanpassing van het kunstmestregister, over een betere bescherming van landbouwgrond ...

De toekomst lijkt er op dat laatste punt rooskleurig uit te zien als we enkele politieke kopstukken op hun woord mogen geloven. Niet alleen Jo Brouns (CD&V), maar ook Chris Janssens (Vlaams Belang) en zelfs Zuhal Demir (N-VA) beloofden tijdens een televisieoptreden dat landbouwgrond maximaal voor landbouwgebruik moet worden aangewend. Een belofte waar we hen graag aan zullen herinneren wanneer er een regeringsverklaring boven de doopvont gehouden wordt. 

“Wanneer we de balans opmaken van de realisaties, dan moeten we daar niet verlegen om zijn, integendeel."