Boeren blijven teleurgesteld achter na goedkeuring stikstofdecreet

25 januari 2024

Boerenbond en Groene Kring, de organisatie van jonge land – en tuinbouwers, zijn  teleurgesteld. Op woensdag 24 januari lag het stikstofdecreet voor in het Vlaams Parlement. Na drie jaar onderhandelen, 20.000 bezwaarschriften, tientallen syndicale acties en twee uiterst kritische juridische adviezen van de Raad van State, stemde het parlement toch voor de goedkeuring van een decreet met wankele fundamenten. Boerenbond en Groene kring gaan zoals aangekondigd door met juridische stappen tegen het gestemde decreet.

Teleurstelling. Dat is dan ook het gevoel waar land- en tuinbouwers mee achterblijven nadat het stikstofdecreet vandaag werd goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De voorbije jaren werd op geen inspanning gekeken.  Onze leden hebben duizenden bezwaren ingediend, gingen de straat op en formuleerden constructieve oplossingen. Nu blijven ze achter in de kou. Ze krijgen geen rechtszekerheid en dus ook geen toekomst.

Omslag naar uitstootmodel

Boeren begrijpen het niet meer. “Dagelijks horen we berichten over hoe belangrijk onze voedselproductie is, maar onze voedselproducenten, onze land- en tuinbouwers, voelen zich niet gehoord door de beleidsmakers die wetgeving stemmen die hun noch perspectief, noch rechtszekerheid geeft. Nochtans willen boeren hun bijdrage leveren aan het verlagen van de stikstofuitstoot en zo deel van de oplossing zijn. Daarom moet er vandaag nog gestart worden met de omslag naar een uitstootmodel”,  stelt Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond. “De aankondiging hiervan is alvast een lichtpunt, maar mag geen aankondiging blijven!”

De Vlaamse regering heeft aangegeven de omslag te willen maken van een depositiesysteem naar een uitstootsysteem. De enige juiste oplossing, die Boerenbond reeds naar voren schoof in 2022.  Echter, het is de ambitie van de Vlaamse regering om met dit emissiesysteem pas vanaf 2030 aan de slag te gaan. Maar waarom wachten? “Er moet onmiddellijk gestart worden met de voorbereidingen van een emissiebeleid. Hiervoor kunnen we niet wachten tot na 2030. Jonge boeren verdienen een toekomst” zegt Maarten Moermans, ondervoorzitter van Groene Kring.

Juridische procedures

Het Hoofdbestuur van Boerenbond, samengesteld uit land- en tuinbouwers uit de verschillende sectoren en provincies, kwam vandaag samen. Boerenbond zal nu inzetten op het informeren van de leden zodat zij goed weten welke impact het stikstofdecreet op de land- en tuinbouw en hun activiteiten zal hebben. Het Hoofdbestuur heeft ook beslist om de nodige voorbereidingen te treffen om zich met juridische procedures te wapenen tegen het gestemde decreet, zoals aangekondigd werd.

Bron: Boerenbond.