Menu

Yngvild Ingels loopt stage op gemengd bedrijf in Menen

Terug naar Stages

Federaal volksvertegenwoordiger Yngvild Ingels was donderdag 27 augustus actief op het bedrijf van Frederik Cools in Menen. De varkens waren al gevoederd, maar met het rooien van aardappelen en het wieden van onkruid kon Frederik nog wat hulp gebruiken. Daar bleek duidelijk dat Yngvild Ingels niet bang is om de handen vuil te maken.

Ze was zeer blij te kunnen ingaan op deze uitnodiging, omdat ze zo op een andere manier en van heel dichtbij kennis kon maken met een landbouwbedrijf. Al van bij aankomst bleek duidelijk dat ze erg geïnteresseerd was in alle sectoren, maar ook in alle aspecten die erbij komen kijken zoals klimaat, milieu, economie en werk. Tijdens een korte rondleiding op het bedrijf kwamen verschillende dossiers aan bod.

Belangrijke uitdagingen voor landbouw

Doordat Frederik een gemengd bedrijf heeft, staat hij voor verschillende uitdagingen. Binnen de plantaardige productie is één van de knelpunten het verdwijnen van heel wat gewasbeschermingsmiddelen. Daarom mocht Ingels mee onkruid wieden, want door het verdwijnen van een aantal herbiciden in combinatie met de weersomstandigheden is er meer wiedwerk dan vroeger. Beslissingen worden soms genomen zonder stil te staan bij de gevolgen.

De steeds wijzigende wetgevingen dwingen de landbouwers ook tot grote investeringen en om rendabel te blijven moet je ook voldoende groot zijn. Onder andere zorgde de wetgeving op dierenwelzijn ervoor dat verschillende bedrijven moesten investeren. Een landbouwer zorgt voor zijn dieren, ziet deze graag en dan doet de negatieve commentaar in de media over de sector extra pijn. Volgens Frederik krijgen veel mensen met te weinig kennis van zaken over de sector veel te gemakkelijk een forum in de media en worden negatieve berichten veel te sterk uitvergroot, terwijl positief nieuws te weinig kansen krijgt. Wat in de loop van het verdere gesprek ertoe leidde dat op gebied van in de media komen er wel gelijkenissen zijn tussen landbouw en politiek. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat er nog veel te vertellen en te leren is, waarbij Yngvild Ingels meegaf uit te kijken naar een volgende bezoek en contact met land- en tuinbouw. Wij zullen ervoor zorgen.

Meer stages

Stage Politici

Vice-eersteminister en minister van Justitie en minister van Europese Zaken Koen Geens ging op...

Stage Politici
Vlaams parlementslid Bart Dochy volgde stage op het vlees- en melkveebedrijf van Michiel en Betty Deroo-Kerckhof.
Stage Politici

Federaal volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser was onder een stralende zon te gast bij op het Hof Ter Linde in...