Menu

Van alle markten thuis

Terug naar Stages

De hoeve van Luc Adriansens en zijn echtgenote Christine Schollier vormen de perfecte locatie om Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser stage te laten lopen. Gezien de commissies die ze opvolgt, namelijk onder andere die van Landbouw en Cultuur, Jeugd, Media en Sport, ligt dit nauw samen met de activiteiten op het bedrijf van hoeve ‘t Langhof. Haar beleidsdomein Toerisme ligt haar dan ook nauw aan het hart. Bij Luc en Christine met hun vakantiewoning en hun landbouwbedrijf is ze op de juiste plaats terechtgekomen.

Voor de wetgeving die Cathy Coudyser opvolgt op het parlement toetst ze terecht graag af bij Luc en vraagt ze naar zijn mening. De dossiers die worden opgevolgd zijn dan ook bepalend voor het bedrijf, de pachtwetgeving, het mestdecreet, de poldergraslande ... Luc kan als ervaringsdeskundige dan ook de evolutie en de uitdagingen als geen ander schetsen.

En ook op het bedrijf steekt Cathy alvast graag een handje toe. Zowel op de gastenkamers met de handdoeken alsook op het bedrijf: de varkens eten geven, maar zelfs met de heftruck stro verplaatsen, ze heeft het allemaal gedaan.

Bekijk hier een korte video

Meer stages

Stage Politici
Op 23 augustus liep Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne zomerstage op het bedrijf van Francis en Martin Haerinck.
Stage Politici
Danielle Godderis-T'Jonck volgde stage op het fruitbedrijf van de familie George in Beveren aan de IJzer.
Stage Politici
Vicepremier Kris Peeters trok op zomerstage in het tomatenbedrijf van Jozef Mols en Christel Verdonck.