Menu

Stage Arnout Coel in Lubbeek

Terug naar Stages

Op 7 september was Arnout Coel al vroeg op post voor een stage op de Patrijshoeve, een landbouwbedrijf vlakbij huis in het mooie Lubbeek. Op het bedrijf van Hugo Schrevens maakte Arnout kennis met de melkveehouderij. Hij leerde dat ook met het gebruik van moderne technieken zoals een melkrobot, mestrobot,…  er toch ook nog werk voor de landbouwer is. Alles moet opgevolgd worden, bij technische problemen moet je snel ingrijpen.

Arnout hielp bij het voederen van de dieren, het kuisen en instrooien van de ligboxen, het ontsmettingsbad voor de koeien,… Tijdens het ontbijt werd er ook tijd uitgetrokken om te luisteren naar de bezorgdheden van Hugo voor de toekomst van zijn bedrijf oa aankoopbeleid van ANB in de regio, Natura2000, vergunningverlening,…

Ook de gewassen in het veld groeien natuurlijk niet vanzelf, dus Arnout ging samen met Hugo op pad om poolshoogte te nemen bij de verschillende teelten. De gevolgen van de droogte waren op sommige plaatsen al duidelijker zichtbaar dan elders. Ook hielden ze even langs bij een perceel dat Hugo in het verleden bewerkte maar ondertussen aangekocht en bebost werd door ANB, waarmee Hugo zijn bezorgdheid omtrent het aankoopbeleid van ANB aangaf. Eens terug op de boerderij toonde Hugo nog hoe de verzamelaanvraag eruit ziet en welke administratieve taken er bij een landbouwbedrijf komen kijken. Er zijn nog stappen te zetten in de administratieve vereenvoudiging concludeerden Arnout en Hugo.

Arnout, bedankt voor de interesse in de landbouwsector en hopelijk kan je deze opgedane kennis nog gebruiken in de commissie landbouw in het Vlaams Parlement. Veel succes!

 

Meer stages

Stage Politici

Op 21 september bracht Vlaams parlementslid Tinne Rombouts een bezoek aan het...

Stage Politici

Vlaams volksvertegenwoordiger Freya Perdaens bracht op 25 september een bezoek aan Primato....

Stage Politici
Op 30 juli ging Benjamin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media op stage bij een melkveebedrijf in Lennik.