Menu

Respect voor de bietenkappers

Terug naar Stages

Volksvertegenwoordiger Wouter Raskin bracht op dinsdag 8 september een bezoek aan het akkerbouwbedrijf van Gerard en Sandra Vranken-Sals in zijn Hees, een deelgemeente van zijn thuisdorp Bilzen. Het bedrijf van Gerard en Sandra focust zich op de typische akkerbouwteelten. Toch kon Wouter Raskin ook kennis maken met een minder alledaagse activiteit op het bedrijf.

Na de ontvangst van Gerard en Sandra kreeg Wouter Raskin een korte geschiedenis van het bedrijf. Initieel was het een gemengd melkvee- en akkerbouwbedrijf. Begin jaren 2000 waren er uitbreidingsplannen voor het melkvee, maar het bekomen van een vergunning bleek een probleem. Daarom werd er beslist om de melkveetak stop te zetten, en sinds 2008 focust het bedrijf zich volledig op de akkerbouw. De voornaamste teelten zijn aardappelen, suikerbieten, cichorei en granen. Tijdens zijn stage kon Wouter kennis maken met de triage van granen. Uit de oogst van deze zomer wordt het zaaizaad voor dit najaar geschoond. Gerard kiest voor deze werkwijze om kostenefficiënt te zijn, zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen. Deze redenering is de rode draad door het hele bedrijf. Zo kiezen Gerard en Sandra er sinds dit jaar voor om, naast de aardappelen en granen, ook suikerbieten en cichorei zelf te oogsten om zo de kwaliteit van het geleverde werk beter in de hand te hebben.

Gewasbescherming

Een passage bij de aardappelloods bracht het gesprek al vlug bij de problematiek van CIPC. Gerard en Sandra deden uit de doeken welke inspanningen ze deze zomer hadden moeten leveren om hun loods te reinigen, en klaar te maken voor het post-CIPC tijdperk. Het viel Wouter op welke onzekerheid dit voor de landbouwer met zich meebrengt. Tijdens de koffiepauze met koffiekoeken was er de tijd om van gedachten te wisselen over allerhande thema’s. Als bietenteler is de impact van het wegvallen van de neonicotinoïden niet te onderschatten voor Gerard en Sandra. Ook de onkruidbestrijding in de teelten is een hele uitdaging, iets wat Wouter al was opgevallen wanneer hij deze zomer door het land reed. De landbouwers die met de hak door de grote percelen suikerbieten loopt om het onkruid te wieden, zijn op het netvlies van Wouter gebrand. De benodigde competenties, zowel administratief als technisch, deden Wouter concluderen dat de stiel van landbouwer geen evidentie is en opvolging een hele uitdaging is.

Meer stages

Stage Politici
Op 23 augustus liep Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne zomerstage op het bedrijf van Francis en Martin Haerinck.
Stage Politici

Joris Nachtergaele komt als burgemeester van het landelijke Maarkedal en als ondervoorzitter van de Commissie...

Stage Politici
"Als jonge kerel ging ik elke zaterdag ‘de boer op’. Hooien, met de hand melken … dat hoorde er allemaal bij.”