Menu

Jos De Meyer: van de commissie voor Landbouw in het Vlaams Parlement naar het melkveebedrijf

Terug naar Stages

Voorzitter van de commissie voor Landbouw van het Vlaams Parlement Jos De Meyer ging donderdagnamiddag op uitnodiging van Boerenbond op zomerstage bij de familie D’Hooghe in Nieuwkerken-Waas. Vooral de professionele manier waarop aan verbreding gedaan wordt trok de aandacht van Jos. "De landbouwsector ken ik vrij goed door de vele contacten met landbouwers die ik heb, maar ik ben enormd benieuwd naar hoe een goed melkveebedrijf deze in-de-media-veelbesproken verbreding aanpakt", liet Jos De Meyer weten voor de start van de stage.

Een uitgebreide familie

Vader Luc en zijn vrouw Betty waren blij om Jos nog eens op het bedrijf terug te zien. Stadsgenoot Jos is immers geen onbekende van de familie. Zonen Pieter en Mathias waren ook aanwezig. In 2014 stapte Pieter mee in het melkveebedrijf, maar ook zoon Mathias helpt geregeld na het werk. Hij kweekt al 3 jaar blauwe bessen voor de thuisverkoop. Dochters Leen en Fien zorgen samen met mama Betty voor de verbreding op de boerderij. Zij organiseren sinds 2 jaar succesvolle boerderijkampen in de schoolvakanties, bovenop de 50 klassen die al te gast zijn op het bedrijf doorheen het schooljaar. Alsof dat nog niet genoeg is, zijn er ook 3 hulpboeren die via groene zorg meehelpen op de boerderij. Hulpboer Tim was dan ook zeer blij met het bezoek.

V.l.n.r.: hulpboer Tim, Jos De Meyer, zoon Pieter, mama Betty, zoon Mathias en vader Luc.

Een sterke ondernemer

Na afloop van de stage blikt Jos De Meyer tevreden terug: "Het was goed om de permanente evolutie in de sector te zien. De complexiteit neemt duidelijk toe. Je moet een sterke ondernemer zijn om vandaag nog zo’n landbouwbedrijf over te nemen. Ik vraag dan ook extra aandacht voor bedrijfsoverdrachten in Vlaanderen. Het was ook goed om te zien hoe duurzaamheid als vanzelfsprekend ingebouwd wordt in alle facetten van het bedrijf. Tot slot heb ik gemerkt dat de familie D’Hooghe zeer goed werk doet voor het draagvlak van onze landbouwsector in de dorpskern van Nieuwkerken-Waas en de bredere regio, ook al is het verbredingsluik praktisch en qua regelgeving niet evident." Tijdens de bedrijfsrondgang en de werkjes door werd er grondig gepraat over de bedrijfsstrategie van de familie. "Wij willen nog een echte boerderij blijven", aldus Pieter en Luc, "en hopen onze melkveetak verder te kunnen uitbouwen, zonder dat we hiervoor de verbreding en de varkens moeten afbouwen."

Aardappelen sorteren en zakjes vullen voor de thuisverkoop.

Lama's voederen doen de kinderen die het bedrijf bezoeken het liefst. Jos De Meyer ondervindt dit werkje aan den lijve.

Meer stages

Stage Politici
"Als jonge kerel ging ik elke zaterdag ‘de boer op’. Hooien, met de hand melken … dat hoorde er allemaal bij.”
Stage Politici
Cathy Coudyser was te gast op het bedrijf van Luc Adrianssens en Christine Schollier in Zuienkerke.
Stage Politici
Bart Caron ging aan het werk op het bedrijf van Frank Vergote en Myriam Mouton in Hulste.