Menu

Persberichten

Terug naar Pers

Persbericht

In deze bosgebieden werd eerder het virus van de Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen vastgesteld. 

Persbericht

De rundveesector levert al vele jaren inspanningen om zijn bijdrage aan de broeikasgasemissies te reduceren.

Persbericht

Vlaamse regering bereikt akkoord over MAP 6. Boerenbond reageert: "MAP 6 wordt een harde noot om te kraken"

Persbericht

Met de goedkeuring van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken trekt Europa nu een duidelijke ondergrens.

Persbericht

Colruyt Group wil de melkveehouder een stabiele en transparante melkprijs bieden en werkt hiervoor samen met Inex.

Persbericht

Maandag 4 februari is het Grey Day, de dag waarop het aandeel hernieuwbare energie in België opgebruikt zal zijn.

Persbericht

Familiebedrijf Gediflora is een toonaangevende wereldspeler in de veredeling en vermeerdering van bolchrysanten.

Persbericht

Met 122 inzendingen bewijst deze editie opnieuw dat land- en tuinbouwers heel wat goede ideeën hebben.

Persbericht

De sociale partners zijn er in de Nationale Arbeidsraad niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de zware beroepen.

Persbericht

Boerenbond vraagt een krachtdadige aanpak om de everzwijnenpopulatie beheersbaar te houden.

Persbericht

De invulling van de nieuwe vergoedingsregeling voor teelt- en oogstschade vanaf eind 2019 roept vragen op.

Persbericht

De aanwezigheid van Afrikaanse varkenspost op Belgisch grondgebied heeft verregaande economische gevolgen.