Menu

Persberichten

Terug naar Pers

Persbericht

Geldgewin in hoofde van enkelingen mag de toekomst van een sector niet hypothekeren.

Persbericht

‘’Voor Boerenbond is het cruciaal dat MAP 6 er komt’’, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Persbericht

Nagenoeg geen enkele landbouwer werd de afgelopen jaren vergoed voor geleden schade veroorzaakt door everzwijnen.

Persbericht

De terugkeer van de wolf wordt bij landbouwers en in Limburg niet op gejuich onthaald.

Persbericht

Deze erkenning kan de zware financiële problemen waar beide sectoren mee kampen helpen opvangen.

Persbericht

Vier organisaties steunen jeugdbewegingen in hun zoektocht naar nieuwe kampplaats.

Persbericht

In deze bosgebieden werd eerder het virus van de Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen vastgesteld. 

Persbericht

De rundveesector levert al vele jaren inspanningen om zijn bijdrage aan de broeikasgasemissies te reduceren.

Persbericht

Vlaamse regering bereikt akkoord over MAP 6. Boerenbond reageert: "MAP 6 wordt een harde noot om te kraken"

Persbericht

Met de goedkeuring van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken trekt Europa nu een duidelijke ondergrens.

Persbericht

Colruyt Group wil de melkveehouder een stabiele en transparante melkprijs bieden en werkt hiervoor samen met Inex.

Persbericht

Maandag 4 februari is het Grey Day, de dag waarop het aandeel hernieuwbare energie in België opgebruikt zal zijn.