Menu

Persberichten

Terug naar Pers

Persbericht

Het Noordwest Europees Interregproject ECCO wil meer en betere energiecoöperaties uitrollen op het platteland.

Persbericht

EU sluit handelsakkoord af met Mercosur

Persbericht

Koningin Mathilde bezoekt op donderdag 13 juni twee landbouwbedrijven in Heers en Lummen.

Persbericht

Geldgewin in hoofde van enkelingen mag de toekomst van een sector niet hypothekeren.

Persbericht

‘’Voor Boerenbond is het cruciaal dat MAP 6 er komt’’, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Persbericht

Nagenoeg geen enkele landbouwer werd de afgelopen jaren vergoed voor geleden schade veroorzaakt door everzwijnen.

Persbericht

De terugkeer van de wolf wordt bij landbouwers en in Limburg niet op gejuich onthaald.

Persbericht

Deze erkenning kan de zware financiële problemen waar beide sectoren mee kampen helpen opvangen.

Persbericht

Vier organisaties steunen jeugdbewegingen in hun zoektocht naar nieuwe kampplaats.

Persbericht

In deze bosgebieden werd eerder het virus van de Afrikaanse varkenspest bij wilde everzwijnen vastgesteld. 

Persbericht

De rundveesector levert al vele jaren inspanningen om zijn bijdrage aan de broeikasgasemissies te reduceren.

Persbericht

Vlaamse regering bereikt akkoord over MAP 6. Boerenbond reageert: "MAP 6 wordt een harde noot om te kraken"