Menu

Vlaams noodfonds: tussenkomst voor sierteelt en aardappelsector welkom

Terug naar Persberichten
Nadat de Vlaamse regering gisteren haar Vlaams herstelplan voorstelde volgde vandaag de concretisering van het eerder al aangekondigde Vlaams noodfonds.

Dit moet de acute impact van de coronamaatregelen in de zwaarst getroffen sectoren deels opvangen. Boerenbond is erkentelijk dat de sierteelt- en aardappelsector mee opgenomen zijn in het Vlaams noodfonds. Binnen de land- en tuinbouwsector zijn deze sectoren het meest direct en zeer aanzienlijk getroffen. De tussenkomst uit het Vlaams noodfonds compenseert de getroffen bedrijven deels voor de verliezen door onverkoopbaar geworden product. In combinatie met de overige herstelmaatregelen kunnen deze bedrijven weer vooruitzien.

Vandaag kwam er eindelijk meer duidelijkheid over het lang aangekondigde noodfonds. Vlaams minister van Economie Crevits maakte bekend dat er voor de land- en tuinbouwsector 35 miljoen euro wordt vrijgemaakt: 25 miljoen voor de sierteeltsector en 10 miljoen voor de aardappelsector.

De coronamaatregelen troffen de sierteeltsector in het hart. Bij aanvang van hun belangrijkste verkoopseizoen zagen ze alle afzetkanalen gesloten worden. Verkoopklaar product werd onverkoopbaar en moest vernietigd worden, met zeer grote verliezen tot gevolg. “Met de tussenkomst uit het Vlaams noodfonds zullen de zwaarst getroffen sierteeltbedrijven een deel van hun verliezen kunnen compenseren. Dit moet hen in combinatie met andere herstelmaatregelen toelaten een doorstart te nemen.”, merkt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond op.

In de aardappelsector werden als gevolg van de coronamaatregelen de vrije frietaardappelen op slag waardeloos. Door de sluiting van de horeca en het wereldwijd schrappen van festiviteiten en grote events moet de verkoop van Belgische friet voor lange tijd een stap terug zetten. Ook frietaardappelen werden dus onverkoopbaar en zoeken met grote verliezen een alternatieve verwerking. De tussenkomst uit het Vlaams noodfonds zal een deel van deze verliezen opvangen. Tegelijk wordt hiermee het gelijk speelveld met de Nederlandse aardappelketen verzekerd, waar eerder al een tegemoetkoming werd uitgewerkt.

Met het Vlaams noodfonds vervolledigt de Vlaamse regering de noodzakelijke directe crisismaatregelen. Met de voorstelling van het Vlaams herstelplan wordt nu ook al vooruit gekeken. “Met maatregelen zoals een welvaartsfonds en een vriendenaandeel wil ze de Vlaamse bedrijven, ook land- en tuinbouwbedrijven, versterken en zo hun overleven op lange termijn en hun ondernemerschap en investeringsplannen opnieuw zuurstof geven. Zuurstof die we ook als land- en tuinbouwsector nodig hebben om de voedselzekerheid en het lekkers van bij ons verder te garanderen.”, besluit voorzitter De Becker.