Menu

Resolute goedkeuring MAP 6 cruciaal. Effectief beleid, geen politieke strijd

Terug naar Persberichten
‘’Voor Boerenbond is het cruciaal dat MAP 6 er komt’’, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

In de aanloop naar de stemming over het nieuw mestactieplan (MAP 6) in het Vlaams Parlement, probeert men via manoeuvres vanuit verschillende hoeken het voorstel MAP 6 onderuit te halen. Hun argumenten zijn niet alleen volstrekt onzinnig, maar ook ineffectief om te komen tot een mestbeleid waarvan onze waterkwaliteit uiteindelijk beter wordt. Dit laatste is uiteindelijk het streefdoel van zowel landbouw als natuur en dit kunnen we enkel bereiken door resoluut het MAP 6 goed te keuren.

Vooral vanuit de Vlaamse oppositie en een aantal ngo’s wordt geschermd met aannemelijk klinkende, maar weinig steekhoudende voorstellen zoals bijvoorbeeld de afbouw van de veestapel om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit brengt ons helaas geen stap dichter bij een betere waterkwaliteit. Uit een wetenschappelijke studie in opdracht van de VLM blijkt immers dat niet de productie van dierlijke mest, maar wel het gebruik van alle soorten mest (inclusief kunstmest) de waterkwaliteit bepaalt. Hoe men bemest, hoeveel en wanneer men bemest is immers cruciaal. Het aantal dieren in de veestapel staat daar los van en de afbouw van veestapel is in die zin een achterhaalde discussie in het debat rond het MAP.

Het MAP 6 dat woensdag 22 mei gestemd zou worden, legt uitgerekend de criteria voor bemesting vast om te komen tot verbeterde meetresultaten. Het mestactieplan dat nu op tafel ligt werd reeds goedgekeurd door de Europese Commissie en omvat nog bijkomende, significante verstrengingen. Of anders gesteld, MAP 6 bevat de concrete elementen om te komen tot een daadwerkelijk beleid voor een kwaliteitsverbetering van ons water. De landbouwsector beseft zeer goed dat extra maatregelen nodig zijn om die waterkwaliteit te verbeteren, maar betreurt het dat het voor sommigen nooit voldoende zal zijn en dat men zelfs bereid lijkt om MAP 6 op te blazen.

‘’Voor Boerenbond is het cruciaal dat MAP 6 er komt’’, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. ‘’Voor de landbouwers zal het geen evidente klus zijn. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op en rekenen erop dat anderen dat ook doen. Het niet goedkeuren van een nieuw MAP brengt ons niet tot een verbetering van de waterkwaliteit.’’

Meer info

Vanessa Saenen, woordvoerder (0475 55 55 25)