Menu

Regering maakt eindelijk werk van carry-backregeling

Terug naar Persberichten

De carry-backregeling staat al jaren op de lijst van maatregelen om de landbouwsector weerbaarder te maken. Deze regeling, waarbij het verlies dat een landbouwbedrijf in een bepaald jaar leidt verdeeld kan worden over de winst uit de voorbije jaren, is immers een aangepast antwoord op de volatiliteit waarmee de landbouwsector geconfronteerd wordt. Vandaag werd naar aanleiding van de begrotingsbespreking bekend gemaakt dat de regering een dergelijke maatregel wil afwerken tegen juni van dit jaar.

Inkomensschommelingen van meer dan 25% op land- en tuinbouwbedrijven zijn immers eerder de regel dan de uitzondering. Deze schommelingen maken bedrijven kwetsbaar. Om dit soort grote schokken op te vangen, zal de minister van Financiën op vraag van de regering een carry-backsysteem uitwerken voor de vennootschapsbelasting (voor ondernemingen) en voor de personenbelasting (voor zelfstandigen).
 
Deze maatregel houdt in dat boeren de mogelijkheid krijgen om het fiscaal verlies bij het afsluiten van een boekjaar, ten gevolge van weersomstandigheden, te verrekenen met de winst van de drie boekjaren die aan het verliesgevende jaar voorafgegaan zijn.
 
Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker is bijzonder tevreden dat deze regering op initiatief van minister Kris Peeters eindelijk werk maakt van deze eis die de landbouwsector al jaren vraagt. “Land- en tuinbouwers zijn ondernemers die niet alleen met de normale risico’s van het ondernemen te maken krijgen, maar ook nog eens sterk afhankelijk zijn van de klimatologische omstandigheden. Door het carry-backsysteem in te voeren erkent de regering de specifieke situatie op het vlak van de fiscaliteit van onze sector”, aldus De Becker.