Menu

Protocol probleemwolven - Betrokkenheid verhoogt draagvlak

Terug naar Persberichten
Themes: 
Eerder deze week verklaarde Vlaams minister Zuhal Demir via TV Limburg dat ze het protocol rond probleemwolven nog deze week zal voorstellen.

Het gegeven dat er een protocol komt is positief - ook Boerenbond is hier vragende partij voor - maar betrokkenheid en overleg blijven cruciaal om draagvlak rond (probleem)wolven te verhogen.

Boerenbond is vanuit haar mandaat in het wolvenplatform betrokken bij de opmaak van dit protocol rond probleemwolven. We zijn wel verrast dat er verklaard wordt dat het protocol probleemwolven eind deze week reeds zal voorgesteld worden. Nadat we in november onze opmerkingen omtrent dit protocol deelden, stelde het Agentschap voor Natuur en Bos dat er een vervolgoverleg zou plaatsvinden zodat in overleg met alle stakeholders tot een gedragen protocol kon gekomen worden.
Dit overleg is er tot op heden niet geweest. We zijn dus verbaasd en ook ongerust over deze manier van werken waarbij gevraagd wordt om input te geven en waar dan vervolgens - zonder enige terugkoppeling - in de media gemeld wordt dat het protocol zal worden voorgesteld. Dit is een bedenkelijke manier van werken die het draagvlak omtrent de aanpak van (probleem)wolven niet ten goede komt.

Draagvlak

Daarenboven is de wijze waarop schapenhouders die nog geen wolfproof omheiningen plaatsten op TV Limburg met de vinger worden gewezen, totaal respectloos. Het is een illusie te denken dat alle schapenweides (maar ook de weides van houders van private gezelschapsdieren en paarden) wolfproof omheind kunnen worden. Dit is vaak praktisch onmogelijk en bovendien onbetaalbaar. Wij vragen reeds geruime tijd - zonder resultaat - een vergoeding van 100% (nu 80%) voor het plaatsen van een wolfproof omheining en een vergoeding voor het cruciale onderhoud van deze omheiningen.

Als landbouworganisatie verdedigen we de belangen en bezorgheden van onze leden en schapenhouders.  We geven daarnaast onze leden de nodige en gepaste informatie via onze diverse communicatiekanalen. Voor ons is het cruciaal dat de lasten in dit dossier niet eenzijdig bij veehouders, zowel particulieren als professionelen, worden gelegd. Daarvoor blijven wij gaan.