Menu

Nieuwe bestuursmandaten bij Boerenbond ingevuld

Terug naar Persberichten

Vandaag werd Sonja De Becker herverkozen tot voorzitter van Boerenbond tijdens de vergadering van het Hoofdbestuur van Boerenbond. Zij vangt daarmee haar eerste volledige bestuursmandaat als voorzitter aan, nadat ze in 2015 Piet Vanthemsche opvolgde en diens mandaat voleindigde. Actieve pluimveehouder Eric Van Meervenne werd verkozen tot eerste ondervoorzitter, Georges Van Keerberghen werd verkozen tot tweede ondervoorzitter.

Om de vijf jaar vinden binnen Boerenbond bestuursvernieuwingen plaats. Zij worden afgesloten met de installatie van een nieuw Hoofdbestuur, het hoogste bestuursorgaan van de organisatie. De bestuursvernieuwingen nemen een volledig jaar in beslag omdat de vertegenwoordiging stapsgewijs opgebouwd wordt. De leden-land- en -tuinbouwers worden zowel sectoraal als regionaal gegroepeerd. De basis van de werking is het lokale niveau. Via de regioraden en provinciale besturen wordt de regionale vertegenwoordiging in het Hoofdbestuur verzekerd. De acht verschillende sectoren worden via provinciale en nationale sectorvakgroepen in het Hoofdbestuur vertegenwoordigd. Deze opbouw verzekert de democratische werking die Boerenbond hoog in het vaandel draagt.

Vandaag verkoos het nieuw samengestelde Hoofdbestuur in zijn eerste vergadering een nieuwe voorzitter en twee ondervoorzitters. Zij zullen, samen met de nieuwe bestuursploeg, de volgende vijf jaar de belangen van de land- en tuinbouwers in Vlaanderen en in Oost-België behartigen. Door de verkiezing tot nieuwe Boerenbondvoorzitter is Sonja De Becker meteen ook de nieuwe voorzitter van Landelijke Gilden.

Tot de leiding van Boerenbond behoren daarnaast ook:

 • Pieter Verhelst, lid Hoofdbestuur en onder meer verantwoordelijk voor het Ketenoverleg en de Europese en internationale landbouwpolitiek
 • Guy Vandepoel, lid Hoofdbestuur en onder meer verantwoordelijk voor de vakgroepwerking; namens het Hoofdbestuur ook voorgedragen in de raad van bestuur van VLAM
 • Frans De Wachter, algemeen secretaris
 • E.H. Jos Daems, algemeen proost
 • Chris Botterman, hoofd Sociale Zaken
 • Luc Vanoirbeek, woordvoerder

Samenstelling Hoofdbestuur 2018-2023

Leden

 • voorzitter Boerenbond en Landelijke Gilden: Sonja De Becker
 • eerste ondervoorzitter: Eric Van Meervenne
 • tweede ondervoorzitter: Georges Van Keerberghen (voorzitter Aveve)
 • algemeen proost Boerenbond & Landelijke Gilden: E.H. Jos Daems
 • leden van het Hoofdbestuur: Pieter Verhelst en Guy Vandepoel
 • voorzitter KVLV-Agra: Nik Van Gool
 • voorzitter Groene Kring: Giel Boey

Beroepsleden, actieve land- en tuinbouwers

Namens de provincies

 • Antwerpen: Peter Bartels, Rumst
 • Limburg: Johan Hillen, Helchteren
 • Oost-Vlaanderen: Lut D’Hondt, Maldegem
 • Vlaams-Brabant: Joris Claeys, Lennik
 • West-Vlaanderen: Joris Vande Vyvere, Tielt
 • Oost-België: Roger Croë, Raeren

Namens de sectorvakgroepen

 • Sectorvakgroep Akkerbouw: Mathieu Vrancken, Riemst
 • Sectorvakgroep Fruitteelt: Christ Wolfcarius, Dentergem
 • Sectorvakgroep Groenteteelt: Geert Van Hulle, Veldegem
 • Sectorvakgroep Pluimvee en Kleinvee: Eric Van Meervenne, Merchtem
 • Sectorvakgroep Sierteelt: Filip Goossens, De Pinte
 • Sectorvakgroep Varkens: Rik Bogaert, Ledegem
 • Sectorvakgroep Vleesvee en Kalveren: Michiel Deroo, Zwevezele
 • Sectorvakgroep Melkvee: François Achten, Sint-Huibrechts-Lille

Namens Groene Kring

 • Sam Magnus, Merchtem

Namens KVLV-Agra

 • Liesbet Berger, Kaulille

Namens Landelijke Gilden

 • Luc Florus, Lier

Beeldmateriaal

Download hier de foto van het nieuwe Hoofdbestuur in hoge resolutie.

Naar de Beeldbank van het Hoofdbestuur.

Alle foto's zijn copyright Boerenbond.