Menu

Minimumprijzen voor voeding: tijd voor een open debat

Terug naar Persberichten

Sp.a komt met een voorstel van minimumprijzen voor voeding, invoertaksen op buitenlandse producten en een verbod op extreme promoties. In tegenstelling tot wat sommige media berichten, reageert Boerenbond niet afwijzend op deze voorstellen. Het is in elk geval positief dat het debat over faire prijzen voor consument én boer eindelijk gevoerd wordt. Met betrekking tot de concrete voorstellen van Sp.a is onze reactie genuanceerd.

De minimumprijs waarover nu gesproken wordt is eigenlijk niet nieuw. Dit was het geval op het Europees niveau maar werd afgebouwd bij de hervormingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De landbouwsector was zeker geen vragende partij om dit af te bouwen. Na de afbouw van het Europese beleid gesteund op minimumprijzen is er te weinig in de plaats gekomen. Daar betaalt de boer op dit ogenblik, vaak letterlijk, de rekening voor. Het besef dat de markt op Europees niveau gecorrigeerd moet worden om faire prijzen voor de consument én voor de boer te hebben, dringt gelukkig steeds meer door in het politieke en in het maatschappelijke debat.

Voor ons is het in elk geval cruciaal dat het bestaande verbod op verkoop met verlies aan de consument behouden wordt. Het beschermt de boer tegen een prijzenslag zonder einde.

Wat promoties betreft zijn wij zeer duidelijk. Promotie is en blijft belangrijk in het afstemmen van vraag en aanbod van een vers en bederfbaar product. Maar braderen met voedsel geeft een verkeerd signaal. Het doet landbouwers pijn om te zien hoe soms met hun product gegooid wordt om de consument te lokken. Bovendien vertekent het de perceptie bij de consument van een correcte prijs voor voedsel. Neen, het is niet normaal dat melk goedkoper is dan water. Een beteugeling van extreme promoties is dus inderdaad wenselijk.

De voorgestelde taks op import bestaat nu al via Europese invoerheffingen. Dat is een goede zaak en willen we graag ook zo houden. Evenwichtige handelsakkoorden doen net dat: het recht op eigen voedselproductie beschermen door invoerheffingen te aanvaarden voor de kritische voedingsproducent. Zo worden onze groenten en fruit in het seizoen afgeschermd van concurrentie van buitenaf. Buiten het seizoen wordt die bescherming afgebouwd om de bevoorrading te verzekeren. Toch stellen we vast dat – onder druk van andere economische belangen – landbouw vaak als pasmunt gebruikt wordt in handelsakkoorden.

Het besef dat de markt gecorrigeerd moet worden om faire prijzen voor consument én landbouwer te hebben, dringt gelukkig steeds meer door in het politieke en in het maatschappelijke debat. Dat is meer dan hoog tijd, want actie is nodig. Goed dus dat het debat gevoerd wordt.