Menu

Met de brexit begint het echte werk pas

Terug naar Persberichten
De Britse markt is een belangrijke afzetmarkt voor Vlaamse land- en tuinbouwproducten. Met de zachte Brexit vandaag kan het handelsverkeer voorlopig ongestoord verder. Maar een harde Brexit ligt nog steeds op de loer.

Het echte werk begint nu pas. Boerenbond roept de onderhandelaars aan beide zijden van het Kanaal op om werk te maken van een ambitieus handelsakkoord. De inzet is het behouden van het vrije handelsverkeer en dus het vermijden van invoerheffingen. De inzet is het behouden van het gelijke speelveld en dus het vermijden van verschillende normen en standaarden. Elke toegift hierop zal de Vlaamse land- en tuinbouw schaden.

Belgiƫ onderhoudt uitstekende handelsrelaties met het Verenigd Koninkrijk. De Britse markt is ook voor Vlaamse land- en tuinbouwers belangrijk: als afzetmarkt staat het Verenigd Koninkrijk op plaats vier. De export van Vlaamse agrarische producten naar het Verenigd Koninkrijk bedraagt 3,3 miljard euro. Vooral bomen, planten, bloemen, zuivel, aardappelbereidingen, diepvriesgroenten, vers vlees en fruit vertrekken van Vlaanderen naar de Britse markt.

De klok tikt

De Brexit, die vannacht om middernacht ingaat, laat het handelsverkeer nog even ongemoeid. “Maar de klok tikt. De overgangsperiode loopt tot eind dit jaar. In die periode moeten de EU-27 en het VK een handelsakkoord zien af te sluiten om het handelsverkeer na die overgangsperiode te regelen. Lukt dit niet, dan dreigt alsnog een harde Brexit”, stelt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Het echte werk moet dus nog beginnen. Handelsakkoorden zetten normaal in op het verlagen en schrappen van invoerheffingen, en op het dichter bij elkaar brengen van normen en standaarden. Het handelsakkoord dat de EU-27 en het VK moeten onderhandelen moet net het tegenovergestelde doen. Er moet ingezet worden op het behoud van het vrije handelsverkeer en dus het vermijden van invoerheffingen. Daarnaast zijn de normen en standaarden vandaag gelijk en moet ingezet worden op een zo gelijk mogelijke evolutie ervan in de toekomst.

Elke toegift hierop zal de Vlaamse land- en tuinbouw schade toebrengen. Volgens recente studies wordt het verlies aan jobs in de landbouwsector tussen 300 en 1700 geraamd, wat ons in de top 3 in de EU-27 plaatst. De signalen van de afnemers in het VK zijn duidelijk: invoerheffingen zullen maximaal ten laste gelegd worden van de leverancier. Ook afwijkende normen en standaarden kunnen de concurrentiepositie van onze land- en tuinbouw snel doen verslechteren. Onze producten dreigen zo ook verdrongen te worden door nieuwe handelsnetwerken. Niet in het minst denken we hierbij aan de VS met sterk afwijkende normen ten opzichte van de Europese standaard.

We’ll miss you! But we’re open for business!

We roepen de onderhandelaars aan beide zijden van het Kanaal dan ook op om werk te maken van zo een ambitieus handelsakkoord. De Brexit belet niet dat het VK nauwe banden zal blijven hebben met Europa. Dat vraagt ook een verder vlot handelsverkeer. “Tegelijk blijven we op federaal en regionaal niveau aandringen om de douane- en sanitaire formaliteiten die er hoe dan ook zitten aan te komen zo vlot mogelijk te organiseren en zich klaar te houden om de negatieve gevolgen van de Brexit op te vangen. Want scheiden doet lijden, zelfs als alles goed geregeld is”, besluit De Becker.