Menu

Huidig systeem van vergoeding schade door everzwijnen faalt

Terug naar Persberichten
De voorbije jaren werd nagenoeg geen enkele land- of tuinbouwer vergoed voor geleden schade veroorzaakt door everzwijnen. Dit is onredelijk en moet dringend veranderd worden, zegt Boerenbond.

Schade veroorzaakt door everzwijnen in Vlaanderen moet volledig vergoed worden. Vandaag is de procedure voor schadeclaims te ingewikkeld en de voorwaarden te zwaar. Dit heeft als resultaat dat nagenoeg geen enkele land- of tuinbouwer de afgelopen jaren vergoed werd voor geleden schade. Dit is onredelijk en moet dringend veranderd worden.

De aanwezigheid van groot wild, waaronder everzwijnen, in Vlaanderen is een feit. Hoeveel everzwijnen er precies in Vlaanderen zijn, is nochtans niet bekend. Wel wijst het drastisch gestegen aantal schadeclaims voor everzwijnen erop dat hun populatie zeer sterk aangroeit.

Wie schade aan gewassen, goederen of vee heeft die veroorzaakt werd door bejaagbaar en bestrijdbaar wild zoals everzwijnen, kan van de Vlaamse overheid een schadevergoeding krijgen. Er zijn twee voorwaarden. Ten eerste moet de gedupeerde basismaatregelen genomen hebben om schade te voorkomen, bijvoorbeeld het plaatsen van een omheining, een elektrisch net …Ten tweede moet bewezen kunnen worden dat de schade aangericht werd specifiek door everzwijnen die uit bos- of natuurreservaten komen, of uit een natuurterrein dat door de Vlaamse overheid of door een erkende terreinbeherende vereniging zoals Natuurpunt beheerd wordt en waar everzwijnen niet bejaagd mogen worden. Zeker deze laatste voorwaarde is een heikel punt omdat ze nagenoeg onbewijsbaar is. Hierdoor kan dus in bijna geen enkel geval een schadevergoeding verkregen worden.

Zelfs indien aan beide voorwaarden voldaan is en men recht heeft op een vergoeding, blijft een franchise  van 300 euro onvergoed. Voor Boerenbond is dit onaanvaardbaar en moet de volledige schade vergoed worden.

“We stellen vast dat het huidige systeem van vergoeding voor schade door everzwijnen zijn doel helemaal mist en dat de geleden schade niet vergoed wordt. Dit is onaanvaardbaar”, stelt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. De afgelopen vijf jaar werden ingevolge de huidige regeling in heel Vlaanderen slechts een handjevol claims voor schade door bejaagbaar wild (waarvan de overgrote meerderheid everzwijnen) ontvankelijk verklaard.

Door de procedure en de bewijslast worden boeren en particulieren steeds meer ontmoedigd om schadeclaims in te dienen. Een overheid die draagvlak wil creƫren voor deze dieren zal dus moeten zorgen voor een degelijke schaderegeling met correcte vergoedingen.

Meer info

Vanessa Saenen, woordvoerder (0475 55 55 25)