Menu

GLB: hou boer aan boord met haalbare en stimulerende invulling

Terug naar Persberichten
Themes: 
Boerenbond verwelkomt het besluit van de Europese landbouwraad van vanmorgen.

Er ligt echter nog werk op de plank in de volgende wetgevende mijlpalen, om tot een nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) te komen met inpasbare en stimulerende invulling gericht op boer. Alleen zo zal het GLB bijdragen aan zijn doelstellingen waarbij de boer centraal staat.

Zekerheid voor de toekomst

De positie die de Landbouwraad vannacht innam is een stap in de juiste richting vindt Boerenbond. Na drie jaar van wetgevend werk is het nodig om een kader van zekerheid te creĆ«ren. Boeren moeten namelijk weten met welke instrumenten zij de komende jaren aan de slag zullen kunnen gaan om hun bedrijven verder te verduurzamen.  Ook inhoudelijk slaat men de juiste weg in. In het belang van de diverse groep van Vlaamse boeren is het voor Boerenbond namelijk cruciaal dat het GLB als stimulerende beleidsinstrument ingezet wordt. Enkel zo kan de boer als ondernemer aan de slag gaan volgens de mogelijkheden van zijn bedrijf.

Boer centraal

Daarom is het van belang dat zowel op Europees niveau, in het parlement en de trialoog, als op Vlaams niveau men verder werkt aan een GLB waar de boer centraal in staat. Dat betekent dat men aandacht moet hebben voor de draagkracht van de boer als ondernemer. Boerenbond blijft pleiten voor haalbare en betaalbare randvoorwaarden en een werkbaar kader voor stimulerende ecoregelingen. Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond: “Wij kunnen enkel verwelkomen dat er stappen gezet worden die in deze crisistijd zekerheid zullen bieden, denk aan corona en brexit. Wij vragen om de ingeslagen weg verder te zetten en te zorgen dat de boer aan de slag kan met een haalbaar, realistisch beleid. Enkel zo zullen onze land- en tuinbouwbedrijven hun verduurzaming kunnen verder zetten”.

Inpasbare en stimulerende invulling

Naast de vergroenende maatregelen was er ook aandacht voor het belang van economische steun, steun voor jonge boeren en voor de focus van de middelen op de actieve boer. “Men vergeet wel eens dat het GLB ook economische doelstelling heeft, die de veerkracht en draagkracht van onze bedrijven vergroot. Ik wil daarom de delegatie van Belgische landbouwministers bedanken hier voldoende aandacht aan te besteden. De nochtans sterke schouders van onze boeren, tuinders en hun families hebben ook maar een bepaalde draagkracht. Als men het belang van de ondersteunende instrumenten vergeet, zal het GLB niet slagen in zijn opzet. ”, voegt De Becker daaraan toe.

Ondertussen werkt ook het Europees parlement verder aan zijn positie. Gisteren bevestigde het alvast de grote lijnen. De rest van de week volgen nog verschillende stemmingen.