Menu

Terug naar Persberichten >Geen aanpassingen aan de boskaart op kap van landbouw!

Geen aanpassingen aan de boskaart op kap van landbouw!Terug naar Persberichten >

Alle sectoren
Alle regio's

Vlaams minister-president Bourgeois besliste vandaag de kaart die de bescherming van 12.000 ha zonevreemde bossen vastlegde, weer in te trekken. Dat gebeurt na het massale protest van burgers wiens bouwgrond op de kaart opgenomen was. De minister-president kondigde aan dat er een nieuwe kaart moet komen, waarbij de criteria voor die zogenaamde waardevolle bossen opgetrokken worden.

In de hele heisa mag niet vergeten worden dat bijna 8000 hectare van de bossen gelegen zijn in agrarisch gebied. Ook voor die bossen betekent de opname op de kaart een ontbossingverbod. En net als in woongebied stonden er heel wat kleine bossnippers in agrarisch gebied op de kaart, die eigenlijk geen bos bleken te zijn, laat staan een hoge waarde hebben. Uit een eigen computeranalyse alleen al bleken er op de kaart duizenden kleine percelen te staan met een totale oppervlakte van bijna 300 ha die in de feiten een akkerbouwgewas of grasland zijn.

Bij de totstandkoming van de kaart werden in de verschillende versies heel wat echte grote bossen geschrapt en telkens weer bijkomend bos in landbouwgebied opgenomen om toch aan een oppervlakte van 12.000 ha te komen. Zo bevatte de kaart in het openbaar onderzoek bijna 400 ha meer bos, voornamelijk snippers, in agrarisch gebied dan de kaart die in 2016 voorlopig vastgesteld werd.
Voorzitter De Becker: "Het is voor Boerenbond zeer duidelijk: als men de criteria voor de opmaak van de kaart wijzigt voor woongebied, moeten diezelfde criteria ook voor landbouwgebied aangepast worden. De voorgestelde aanpassingen mogen niet opnieuw op kap van landbouw gebeuren."

Meer info:

Leen Franchois, adviseur Studiedienst, via 0473 85 12 02