Menu

Fraudeurs moeten eruit - reactie op berichtgeving fraudemechanisme mest

Terug naar Persberichten
Geldgewin in hoofde van enkelingen mag de toekomst van een sector niet hypothekeren.

“Er wordt op grote schaal geknoeid met de mestverwerking in Vlaanderen.”  Dat is de boodschap die een aantal kranten vandaag brengen. Uit gesprekken met verschillende spelers uit de landbouw- en mestverwerkingssector vernamen zij dat er grootschalige fraudemechanismen bestaan waarbij zowel landbouwers, transporteurs als mestverwerkers betrokken zijn.

Het bestaan van deze fraudemechanismen werd door de VLM/Mestbank bevestigd.
Het standpunt van Boerenbond is hierbij heel duidelijk. Fraude is ontoelaatbaar en moet hard aangepakt worden.  Dergelijke praktijken besmeuren het imago van de ganse sector en zijn een kaakslag voor de overgrote meerderheid van de landbouwers die wél correct handelen.

Geldgewin in hoofde van enkelingen mag de toekomst van een sector niet hypothekeren.  Mestverwerking is de hoeksteen van ons mestbeleid. De regels hierrond moeten dan ook correct toegepast en nageleefd worden. Het is aan de Mestbank om hierop toe te zien.

De Mestbank beschikt over alle middelen om mesttransporten tot in detail op te volgen via bijvoorbeeld agr-gps, analyseplicht, wegingen.  Boerenbond verwacht en eist dat de Mestbank de haar opgedragen controle-opdracht  consequent opneemt en er via een doeltreffend en effectief toezicht- en sanctiebeleid voor zorgt dat malafide praktijken aangepakt worden, zowel administratief maar ook strafrechtelijk.  De  cowboys en fraudeurs moeten eruit. Het is aan de Mestbank om haar inspectie-en controlebeleid te richten op de stromen én actoren in de sector die een ernstig risico inhouden en daar krachtdadig op te treden.   

Het gedrag van deze enkelingen  ondergraaft niet enkel het ganse mestbeleid maar dreigt er ook voor te zorgen dat aan de ganse sector, ook aan landbouwers die de regels correct naleven, nog maar eens bijkomende verplichtingen opgelegd worden.  En ook dat is ontoelaatbaar.

Boerenbond wijst er ook op dat het door de EU goedgekeurde actieplan MAP 6 en het ontwerp MAP 6 dat woensdag ter stemming in het Vlaams parlement voorligt bepalingen bevatten die een meer doorgedreven opvolging van mestverwerkingsinstallaties inhoudt.  Eerder al werd in de tussentijdse evaluatie in MAP 5 de controlemogelijkheid op mestverwerking verhoogd via nieuwe regels op mestinhouden.  Boerenbond vraagt dat de Mestbank werk maakt van zulke doorgedreven opvolging en controle.

Meer info

Vanessa Saenen, woordvoerder (0475 55 55 25)